hotel rodzinny

Pisemny: 23 luty 2023
Czas podróży: 19 luty — 21 marta 2023
Ocena hotelu:
10.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 8.0
Usługa: 10.0
Czystość: 9.0
Odżywianie: 9.0
Infrastruktura: 10.0
Przeniosł em się do tego hotelu z Jaz Belvedere ze wzglę du na pogodę . Hotel odpowiada 4*. Zatoka jest bezwietrzna, polecam zimą . Peł ne wyż ywienie niewiele ró ż ni się od All.
Przyjazny personel, dobra obsł uga, jedzenie z mię sem i rybami, owoce są zawsze w odpowiedniej iloś ci.
Animacja dział a dla dwó ch hoteli.
Plac zabaw jest zepsuty, nie ma zjeż dż alni, nie zostawiaj dziecka bez opieki. Klub dla dzieci jest zauważ alnie gorszy od Jaz Belvedere.
Ogó lnie polecam, za moje pienią dze dobre wraż enie
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał