Recenzje i historie o hotelach Republika Dominikany

Historie turystyczne o Republika Dominikany dodaj historię
Odpocznij za granicą podczas pandemii
Lot Azur Air był bezpoś redni, ale dł ugi. 12 godzin w ciasnej kabinie był o trudne. Zeszł ego lata polecieliś my do Turcji na tej samej desce, ale ten lot trwał tylko 2.
 •  3 roku wstecz
Święta w Punta Cana (Dominikana)
A wię c Dominikana, Punta Cana (chcieliś my tam pojechać od dawna). Podró ż owaliś my od 15 listopada do 27 listopada 2020 r. (12 dni), jak zawsze wzię liś my bilet przez „Chodź z nami” z Anex-tour, polecieliś my na Azuravia.
 •  3 roku wstecz
Cayo Levantado – wyspowy raj dla dwojga
Dlaczego Dominikana? Chciał em odwiedzić Karaiby w wersji wakacji na plaż y. Sam kiedyś spę dził em 9 miesię cy w pracy na Martynice i Gwadelupie (nawet historia jest na TurPravda) i podró ż ował a nimi daleko i szeroko.
 •  4 roku wstecz
Dominikańskie przygody na Karaibach!
Dominikań skie przygody na Karaibach! Czy jesteś gotowy, aby wysł uchać bajki o egzotycznej i odległ ej wyspie? Wyspa, któ ra ł ą czy w sobie pię kno plaż Seszeli, kraj, któ ry miejscami ma takie samo pię kno jak Malediwy.
 •  5 lat wstecz
Trasa na 13 dni na Dominikanie i koszty
Opowieś ć o wycieczce nie został a jeszcze opublikowana, na razie tylko trasa i szczegó ł y wyjazdu) Czy Dominikana jest ró wnie pię kna jak inne egzotyczne wyspy?
 •  5 lat wstecz
Zmierzch 3. Impresje dominikańskie
Absurdy zaczę ł y się w samolocie (lot Boryspil - La Romana). Droga jest dł uga, bezpoś redni lot do Ameryki zajmuje 13 godzin. W tym czasie są dwie gł ó wne czynnoś ci: spać lub pić , a potem spać .
 •  5 lat wstecz
Poza sezonem Dominikana
Być moż e czę ś ć turystó w interesuje, czy na Dominikanę warto jechać poza sezonem. Podzielę się swoim doś wiadczeniem wypoczynku, w czerwcu 2018.
 •  6 lat wstecz
Prawie odpocznij w Pune Cana
Dobra pora dnia. Chciał bym podzielić się wraż eniami z pobytu na Dominikanie na począ tku grudnia 2017 roku. Bał agan zaczą ł się od celnikó w: otworzyli owinię tą folią walizkę i zabrali jabł ka.
 •  6 lat wstecz
Latać czy nie latać ponownie na Dominikanę? Nie ma jednej odpowiedzi
Od 24 grudnia 2016 do 3 stycznia 2017 odbył a się nasza dł ugo oczekiwana pierwsza wizyta w Republice Dominikany, a raczej jej pó ł nocnej czę ś ci Puerto Plata.
 •  7 lat wstecz
Sirenis zepsuła się
Pojechał am z dzieckiem w wieku 10 lat na 22 dni do Sirenis Punta Cana Resort Casino & Aquagames na Dominikanie po raz drugi, bo za pierwszym razem mi się podobał o.
 •  8 lat wstecz
Pokaż więcej »


W tej chwili w Republika Dominikany

  до 3 luty 2039