Recenzje i historie o hotelach Puerto Plata

Historie turystyczne o Puerto Plata dodaj historię
NAPRAWDĘ dobry hotel?
Duż y zagospodarowany teren. Doskonał e codzienne sprzą tanie pokoi. Zró ż nicowane jedzenie, dobry wybó r mię s, ale mał o owocó w i owocó w morza.
 •  4 roku wstecz
Lepiej niż Egipt, Wietnam, Tajlandia, a jeszcze bardziej Turcja!!!
BARDZO DOBRZE! Byliś my ró wnież w tym hotelu w tym samym czasie co w poprzednich recenzjach, od 11 marca do 21 marca z Pegasusem i Nordwindem. W zasadzie wszystko został o już opisane, dla tych, któ rzy jadą , kilka punktó w.
 •  5 lat wstecz
Dobry hotel w tej cenie, ale przygotuj się na ...
Piszę recenzję po raz pierwszy, wię c wybacz pisownię . Chcę kró tko, bez zbę dnych tekstó w, przygotować przyszł ych turystó w na ewentualne „niespodzianki”.
 •  5 lat wstecz
Riu nie zawiódł!
Mieszkaliś my w hotelu z cał ą rodziną . Dojazd do hotelu zajmuje okoł o godziny, ale zdecydowanie warto. Hotel jest duż ym kompleksem 3 hoteli i moż na spacerować , zjeś ć lunch i zjeś ć ś niadanie.
 •  6 lat wstecz
Ocean jest niezapomniany.
Odpoczywaliś my z mę ż em w tym hotelu od 24 lutego do 7 marca. Mieliś my biał ą willę z widokiem na boisko, pokó j 926 na drugim pię trze.
 •  6 lat wstecz
Ze względu na swoją wartość ferie zimowe okazały się po prostu boskie.
Mó j przyjaciel i ja ś wietnie się bawiliś my w hotelu Riu. Hotel znajduje się w doskonał ej lokalizacji, ze wspaniał ą plaż ą i oceanem jest tak inny, z duż ymi falami i spokojniejszą laguną .
 •  6 lat wstecz
dobry hotel rodzinny?
Wybraliś my hotel od bardzo dawna i postanowiliś my w nim zostać ! I zrobili sł usznie, hotel jest spokojny, przytulny i cichy, bardzo wygodnie był o podró ż ować z dzieć mi, karmiono ich na rzeź , był o duż o ró ż nych potraw, na...
 •  6 lat wstecz
Świetny hotel w cichej zatoce.
Hotel, choć stoi na wybrzeż u Atlantyku, ale ze wzglę du na poł oż enie w zatoce, pł ywanie był o przyjemnoś cią . Plaż a podobał a nam się bardziej niż w Punta Cana, gdzie odpoczywaliś my w zeszł ym roku, bo praktycznie nie ...
 •  6 lat wstecz
Hotel jest w remoncie!
Do promocji wybrany został hotel, ze wszystkich ofert był jeden dzień.11+1 za te same pienią dze co inne hotele na 9-10 dni. Hotel ma ś wietną lokalizację , tuż nad Oceanem Atlantyckim.
 •  6 lat wstecz
Zabawnie, czysto, pięknie.
Po pierwsze, wakacje w Puerto Plata zasadniczo ró ż nią się od wakacji w Punta Cana. Punta Cana ma biał e piaski i gł ę bsze oceany, ale Puerto Plata to mieszanka gó rskiego powietrza i pł ytkiego, ciepł ego oceanu, idealna dla dzieci.
 •  6 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Puerto Plata