Recenzje i historie o hotelach Punta Cana

Historie turystyczne o Punta Cana dodaj historię
Więcej hoteli 4* takich jak ten?
Jestem zachwycona hotelem - takich hoteli 4* był oby wię cej. Zrobił em nawet szczegó ł ową recenzję hotelu. Zacieniona plaż a nawet poza sezonem jest dla nas idealnym miejscem na relaks.
 •  2 roku wstecz
Wszystko idealnie
Hotel przeró sł moje najś mielsze oczekiwania, ogromny zadbany teren, doskonał y park wodny. Wiele baró w i restauracji, 7 Ala Carte, z któ rych każ dy moż na odwiedzić za darmo raz na cał y okres odpoczynku.
 •  2 roku wstecz
Hotel dla 3 osób
Zatrzymaliś my się w poł owie listopada 2021 roku. Reszta kategorycznie mi się nie podobał a, i to nawet z operatorem AnehTour. Jedzenie w hotelu jest obrzydliwe, nie ma nic poza ryż em i makaronem.
 •  2 roku wstecz
Dobry hotel za twoje pieniądze?
Przyjaciele, chcę się z Wami podzielić i polecić hotel na Dominikanie "vista sol punta Cana 4* w pokojach typu superior z widokiem na ocean. Sama jestem biurem podró ż y z Sankt Petersburga.
 •  2 roku wstecz
Okropny hotel !!!
Wszystkim, któ rzy zamierzają wydać duż o pienię dzy, radzę dobrze się zastanowić przed zakupem biletu do najbardziej obrzydliwego hotelu!
 •  3 roku wstecz
Podobał nam się hotel i cała reszta?
Hotel nam się podobał , gdy jechaliś my na wakacje, wiedzieliś my już , ż e ocean bę dzie brudny od glonó w, wię c począ tkowo zarezerwowaliś my pokó j z basenem.
 •  3 roku wstecz
Hotel za 9,9*. polecam
Wybraliś my hotel na podstawie opinii o obecnoś ci glonó w. Ponieważ w 2021 nastą pił spory napł yw Sargasian, nie chciał em się z tego powodu budować po przyjeź dzie.
 •  3 roku wstecz
Nie ma oceanu!
Hotel został wybrany na podstawie rekomendacji organizatora wycieczek. Ś wię ta wybrał a sama, bo był a to niespodzianka na urodziny mę ż a.
 •  3 roku wstecz
Hotel jest normalny?
Hotel został wybrany ze wzglę du na niski koszt i nie ż ał ował . Plaż a z glonami, ale trochę leniwi pracownicy starają się je codziennie usuwać (plaż e w pobliż u w ogó le nie są sprzą tane), moż na pł ywać ,...
 •  3 roku wstecz
Wspaniały hotel! Wspaniały miesiąc miodowy!
Bę dą c na wakacjach chcieliś my napisać recenzję o hotelu. od pierwszego dnia po prostu nać paliś my się atmosferą , personelem, jedzeniem itp.
 •  3 roku wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Punta Cana