Recenzje i historie o hotelach Boca Chica

Historie turystyczne o Boca Chica dodaj historię
Morze i Wi-Fi za 5, jedzenie i napoje za 3
Bę dę polegał na recenzji Ryana jako najbardziej kompletnej. Kupują c bilet - Tinkoff Travelata, cena jest taka sama dla wszystkich, a tu 3% cashbacku.
 •  2 roku wstecz
Okropny hotel?
Naprawdę chcę ostrzec turystó w przed tym miejscem. Odpoczywał em tutaj 16-27.11. 2021. Jeś li masz urodziny, nikt Ci nie pogratuluje. Nie czekaj.
 •  2 roku wstecz
Hotel jest tani?
Hotel jest tani, Pegasus przywozi turystó w z Rosji samolotem. Ten hotel jest w 98% rosyjski, trzeba być na to przygotowanym, jak w lokalnym pensjonacie. Jednocześ nie przyjechał o z nami okoł o 500 osó b, o tak masowym charakterze, a obsł uga odpowiednia: leż...
 •  4 roku wstecz
Recenzja Be Live Experience Hamaca Garden
Sam wybrał em hotel, był najniż szy w kategorii cenowej spoś ró d oferowanych opcji. Wiedział em, ż e bę dą niedogodnoś ci, ale nie wiedział em, ż e bę dą do tego stopnia.
 •  4 roku wstecz
Doskonały hotel!
Jechaliś my szybko i wcale nie był o... ))) Bilet trafił bardzo tanio - spotkaliś my się za 5 dni. Czytamy, ż e najlepszym miejscem na nocleg na Dominikanie jest Punta Cana, ale, jak zawsze, rolę odegrał a cena wycieczki.
 •  3 roku wstecz
Dla niewymagających!
Hotel jest oczywiś cie prosty, ale cena jak na dominikań skie standardy jest bardzo dobra. Ponadto sam obszar, któ ry potrzebuje pł ytkiego morza i cał kowicie bez fal, jest ogó lnie idealny.
 •  5 lat wstecz
Wartość pieniądza
Odpoczywał em w hotelu 11 dni, wakacje nie był y zaplanowane, wię c budż et jest ograniczony. Myś lę , ż e ten hotel to doskonał y wybó r, dobra jakoś ć w atrakcyjnej cenie.
 •  5 lat wstecz
Nie radzę!
Zacznę wię c od stwierdzenia, ż e ​ ​ jesteś my tutaj teraz. A gdyby był a moż liwoś ć ponownego wyboru innego hotelu lub kraju, zrobił bym to.
 •  5 lat wstecz
O życiu hotelowym?
Wczoraj wró ciliś my ze sł onecznej Dominikany))) Trochę o reszcie w tym hotelu. O funduszu pokojowym. Tak, prawdopodobnie tylko 4*. Przeczytaj wiele recenzji przed wyjazdem i diametralnie przeciwnych.
 •  5 lat wstecz
Hamak Garden 2018 jest świetny!
Super wakacje we wrześ niu 2018, Ogró d Boca Chica Hamaka! Lot z Moskwy na lotnisko Punta Cana 12 godzin, firma Nordwind, jedzenie 1 raz (tak, to smutne, ale jeś li zabierzesz ze sobą kieł baski i napijesz się w dutiku, wtedy wszystko bę dzie fajniejsze).
 •  5 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Boca Chica