Recenzje i historie o hotelach Bayaibe

Historie turystyczne o Bayaibe dodaj historię
Hotelowa rozkosz!
Jest bardzo duż y, naprawdę czwartego dnia gdzieś w koń cu postanowiliś my to wszystko obejś ć . Myś lę , ż e wystarczy miejsc dla wszystkich, nawet przy peł nej pojemnoś ci.
 •  3 roku wstecz
Fakturowanie
Powiem od razu – wszystko był o w miarę dobrze, nie zwracamy uwagi na drobiazgi. Ale!!! ! Uwaga! Za niewykorzystane usł ugi hotel wystawia fakturę . Wychodzą c z hotelu (już przed odjazdem autobusu) rachunek za korzystanie z Wi-Fi PREMIUM.
 •  4 roku wstecz
Okropne jedzenie, stary hotel?
Na począ tek w recenzji postaram się jak najpeł niej, obiektywnie i adekwatnie opisać cał ą istotę pobytu w tym hotelu, a takż e niuanse reszty Dominikany.
 •  4 roku wstecz
Hotel nie jest zły, ale za wczesne zameldowanie trzeba zapłacić 30 USD, sejf też jest płatny
Zacznijmy od lotu. Nie wiem, jaka jest klasa biznesowa, ale lot Azurairem przez 11 godzin jest kompletnie niewygodny. Karmione 2 razy na lot. Do hotelu przyjechaliś my wcześ nie rano, musieliś my zapł acić.
 •  5 lat wstecz
zwięzły, ale na temat)
Moja recenzja się skurczy i postaram się przejrzeć wszystkie punkty i niczego nie zapomnę . Personel dział a dobrze, ale nigdzie nie ma personelu rosyjskoję zycznego.
 •  5 lat wstecz
Dobry mały hotel?
Podró ż ował em z mę ż em w grudniu. Wybrał am hotel, aby zadowolić mojego mę ż a, rybaka))) Hotel znajduje się na skalistym wybrzeż u, co oznacza, ż e ​ ​ jest szansa na zł owienie ryby w Morzu Karaibskim) I wszystko si...
 •  5 lat wstecz
TO OKROPNE!
Nie wiem kto pisze o dobrym pobycie w tym hotelu. Po tym, jak zareklamował em moim znajomym wakacje na Dominikanie, wybrali się na wycieczkę ze mną i pojechał o 8 osó b.
 •  5 lat wstecz
Nie dobra obsługa?
W drodze do hotelu okazał o się , ż e to jakiś busz, dookoł a był y ś mieci, ale nie zwracali na to uwagi, przyjechali do hotelu o 10 rano, w efekcie czekali do 3 pm, zaproponowali, ż e bę dą czekać w barze, zaproponowali zmianę ubrania, od...
 •  5 lat wstecz
Dobry hotel. Doskonałe jedzenie WiFi w całym tekście.
Przyjechaliś my wieczorem. Zadomowili się od razu. Jedzenie jest doskonał e. Wą ż prysznicowy był urwany. Wykonane po 3 odwoł aniach, gdy poproszono o zmianę pokoju.
 •  6 lat wstecz
nie dla wszystkich
Był y w styczniu 2018 r. Od począ tku generał potem nasz. Poł owa jedzenia w restauracji jest zepsuta. Pozwó l mi wyjaś nić . Restauracja na ś wież ym powietrzu.
 •  6 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Bayaibe