Recenzje i historie o hotelach Jaremcze

Historie turystyczne o Jaremcze dodaj historię
Ładny hotel, ale głośni sąsiedzi przy basenie
Już nie pierwszy raz wypoczywam z rodziną w tym pensjonacie i za każ dym razem dostarczam wielu pozytywnych emocji. Ostatnim razem, w sierpniu 2023, jak zawsze był em zadowolony z obfitoś ci zieleni na podwó rku, czystoś ci i goś cinnoś ci wł aś...
 •  3 tygodnie wstecz
Wszystko nie jest złe, ale nie za taką cenę
Znajomoś ć hotelu tak naprawdę zaczyna się od bezpieczeń stwa. Ale grzeczna rozmowa o tym kto, gdzie, dlaczego każ demu się przyda, niektó rym to usł uga, a ty masz spokó j, ż e samochó d na parkingu bę dzie nienaruszony i nikt nie b&#...
 •  1 miesiąc wstecz
Pokoje są dobre, miejsce jest świetne, obsługa jest zła
Po przyjeź dzie okazał o się , ż e w hotelu jest rotawirus, okresowo przyjeż dż ał a karetka. W obozie dla dzieci jedno z dzieci zwymiotował o, a na trzeci dzień ten udział i nas nie ominą ł.
 •  1 miesiąc wstecz
Od „Wow” do „Możesz być szalony”
Wybrali biorą c pod uwagę fakt, ż e planowali wypoczynek w znacznej iloś ci, az czasem liczba ta rosł a. Ostatecznie nasz pobyt zaję ł y dwa domki, dwa pokoje i jedną kopuł ę.
 •  2 miesięcy wstecz
Świetny wybór!
Pierwszy raz byliś my z synem w tych okolicach a mianowicie w Jaremczań skim hotelu "U Nazar i Maryana", wszystko nam się podobał o podczas naszego pobytu, lokalna energia, czystoś ć , pię kne widoki z okien, szczegó lne podzię kowania dla obsł ugi (...
 •  2 miesięcy wstecz
Niesamowici pracownicy
Bardzo dziwni pracownicy… Oś wietlenie terenu jest prawie zerowe. Wzdł uż cał ego terytorium znajduje się gł ę boki ró w (ponad metr), któ ry wyglą da jak krawę ż nik.
 •  1 rok wstecz
Ładny hotel z pewnymi wadami.
Zacznę od zalet. Hotel poł oż ony jest w magicznym miejscu o niezró wnanej scenerii. Pokó j z prywatnym tarasem i widokiem na rzekę i gó ry.
 •  1 rok wstecz
Świetny hotel z niesamowitym widokiem za rozsądną cenę.
Podobał o mi się wszystko: przestronny i schludny pokó j z balkonem, czysty ciepł y basen, uprzejma obsł uga, dogodna lokalizacja hotelu. Dzię kujemy za niezapomniane wraż enia!
 •  1 rok wstecz
Dobry hotel?
Jeś li gdzieś istnieje raj, to wł aś nie w Karpatach. W tym roku odpoczywał em w kompleksie rekreacyjnym „Nebokray”. Nie ma lepszego miejsca na relaks.
 •  2 roku wstecz
Moja zbroja została zdmuchnięta, a w rezultacie moje wakacje zostały zrujnowane
Dzwonił em (mniej wię cej na począ tku lipca) aby zarezerwować pokó j na 26-29 sierpnia. Powiedzieli, ż e nie wiedzą , jak dł ugo bę dą mieli obó z dla dzieci.
 •  2 roku wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Jaremcze