Recenzje i historie o hotelach Phuket

Historie turystyczne o Phuket dodaj historię
Wspaniały hotel
Bardzo podobał mi się hotel. Personel jest uprzejmy, speł nił proś bę o osiedlenie się wyż ej. Mieszkaliś my w pokoju 1303 na 3 pię trze, po lewej stronie widok na morze nie jest super, po prawej gó ra z Buddą .
 •  9 miesięcy wstecz
jeszcze gorzej do znalezienia
Jedliś my w hotelu - skutkiem tego był o cię ż kie zatrucie pokarmowe przez trzy dni. Wszę dzie moż na zignorować mał e rzeczy, takie jak niedział ają cy ekspres do kawy lub poł amane kafelki w basenie.
 •  1 rok wstecz
recenzja
Do Tajlandii przyjechał am pierwszy raz z rodziną , podobał mi się wypoczynek, obsł uga i opieka w hotelu nawet nie jest zł a, codziennie wszystko zmieniane, sprzą tane itp.
 •  1 rok wstecz
nie pójdę ponownie
Mieszkaliś my w tym hotelu przez 28 dni. Myś lę , ż e wszystkie "uroki" się nauczył y : ). Có ż , zacznijmy od pozytywó w: naprawdę dobre ś niadania (poza napojami).
 •  1 rok wstecz
W ogóle niezadowolony
Chciał bym pokazać wam film o pustym basenie. Szkoda, ż e ​ ​ nie mogę pokazać Ci zdję cia listu od kierownika stwierdzają cego, ż e zwró ci mi pienią dze w cią gu 15 dni roboczych.
 •  1 rok wstecz
Stare, zniszczone pokoje, ale baseny są dobre?
Zwykle nie piszę recenzji, ale ponieważ nie mogł em znaleź ć ż adnych szczegó ł ó w przed wyborem hotelu, postanowił em napisać .
 •  2 roku wstecz
Idealny hotel
Ten hotel został nam zaproponowany przez biuro podró ż y, w tym czasie musieliś my przejś ć testy po przyjeź dzie, a potem znowu po 7 dniach był y takie hemoroidy z tymi testami, jak pamię tam, ale był o warto, hotel jest pię kny, poł o&...
 •  9 miesięcy wstecz
Świetny hotel, dobre wifi, świetne śniadanie, świetny personel?
Wybrał am hotel z wł asną plaż ą na relaksują ce wakacje. Umieś cił em 10 na 10, podobał o mi się poł oż enie hotelu, zwł aszcza plaż a, czysta woda, piasek.
 •  2 roku wstecz
Nuda jest śmiertelna
Cholera, chł opaki, to jest Anapa 2002. Bez obsł ugi, Rosjanie gotują się jak raki, bez rozrywki. W pobliż u jest rynek, tak. Ale szczerze, w pensjonacie energetykó w.
 •  4 roku wstecz
Świetny hotel za 40 euro)) Najlepsza plaża w Phuket?
Kró tko mó wią c, był em zadowolony ze wszystkiego. Oczywiś cie nie jest to 5 *, ale nie zawiodł em się niczym. Rozliczanie workó w o godzinie 14-00 i nie wcześ niej.
 •  4 roku wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Phuket