Recenzje i historie o hotelach Phuket

Historie turystyczne o Phuket dodaj historię
W ogóle niezadowolony
Chciał bym pokazać wam film o pustym basenie. Szkoda, ż e ​ ​ nie mogę pokazać Ci zdję cia listu od kierownika stwierdzają cego, ż e zwró ci mi pienią dze w cią gu 15 dni roboczych.
 •  8 miesięcy wstecz
Stare, zniszczone pokoje, ale baseny są dobre?
Zwykle nie piszę recenzji, ale ponieważ nie mogł em znaleź ć ż adnych szczegó ł ó w przed wyborem hotelu, postanowił em napisać .
 •  1 rok wstecz
Świetny hotel, dobre wifi, świetne śniadanie, świetny personel?
Wybrał am hotel z wł asną plaż ą na relaksują ce wakacje. Umieś cił em 10 na 10, podobał o mi się poł oż enie hotelu, zwł aszcza plaż a, czysta woda, piasek.
 •  1 rok wstecz
Nuda jest śmiertelna
Cholera, chł opaki, to jest Anapa 2002. Bez obsł ugi, Rosjanie gotują się jak raki, bez rozrywki. W pobliż u jest rynek, tak. Ale szczerze, w pensjonacie energetykó w.
 •  3 roku wstecz
Świetny hotel za 40 euro)) Najlepsza plaża w Phuket?
Kró tko mó wią c, był em zadowolony ze wszystkiego. Oczywiś cie nie jest to 5 *, ale nie zawiodł em się niczym. Rozliczanie workó w o godzinie 14-00 i nie wcześ niej.
 •  3 roku wstecz
Super hotel, super morze, super pogoda
Hotel jest elegancki, wszystko jest na terytorium, nie chcesz nigdzie jechać . Doskonał a restauracja i bar, basen, zadbany teren. Do morza 2 min. Był em z ż oną i dwó jką dzieci w wieku 6 i 12 lat, każ dy znalazł coś dla siebie.
 •  3 roku wstecz
Wszystkim to się podobało
Powiem tym, któ rzy wybierają się do hotelu Chanalai Garden Resort 4 * - czeka na Ciebie tylko przyjemny odpoczynek))) Byliś my na począ tku lutego z grupą przyjació ł .
 •  3 roku wstecz
Musisz wybrać właściwy numer
Mieszkaliś my w tym hotelu z 4-latkiem. Po przybyciu do hotelu powitał a nas w recepcji bardzo sympatyczna rosyjskoję zyczna dziewczyna, co bardzo się podobał o / dwie rosyjskoję zyczne dziewczyny pracują na zmianę , od rana do 21.
 •  3 roku wstecz
Okropny hotel?
Kupiliś my bilet na 4 miesią ce, od razu napisaliś my list, ż e chcielibyś my zamieszkać w nowym budynku. Ponieważ stare są cał kowicie bezuż yteczne.
 •  2 roku wstecz
Doskonały hotel! Świetne darmowe WiFi w całym!
Wybraliś my hotel na podstawie opinii i bliskoś ci morza. Wyjechaliś my z Biblio Globus 14 nocy. za 167 tys. Cichy hotelik na wypoczynek. Praktycznie nie ma dzieci.
 •  3 roku wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Phuket