Recenzje i historie o hotelach Pattaya

Historie turystyczne o Pattaya dodaj historię
Kwarantanna w Pattaya: 7 dni w cenie 15
Witam drogie panie i panowie. Zakwaterowanie w tym hotelu został o zarezerwowane i opł acone z gó ry. ASQ (ALQ) - 15 dni. Jednak przed przyjazdem rzą d Tajlandii skró cił okres kwarantanny do 7 dni.
 •  1 rok wstecz
Nie jest zły
Hotel jest dobry. Wpł ać.3000 rubli. lub 50 dolcó w. Okolica jest dobra. Pokoje są czyste. Ś niadanie jest monotonne, ale w zasadzie wystarczają ce.
 •  3 roku wstecz
Dobry hotel, wi-fi wszędzie, nawet przy basenie?
Hotel nie jest zł y, jak rozumiemy, najtań szy ze wszystkich Skandynawó w. Sprzą tanie ś rednio 10 dni: rę czniki plaż owe nie był y wymieniane ani razu, rę czniki w pokoju codziennie, nie mieli czasu z nich korzystać , poś ciel zmieniana by ...
 •  3 roku wstecz
Recenzja Cozy Beach Hotel
W pierwszej tró jce hotel oceniam na 8 punktó w. Nie podobał o mi się , ż e jest bardzo daleko od centrum do hotelu, nie ma ż adnych skarg, ale w pobliż u hotelu buduje się droga, a wielu pracownikó w chodzi, gł oś no.
 •  3 roku wstecz
Cudowna lokalizacja
Cicho, wygodnie, nad samym morzem. Zielono iz basenem. Pokoje z kuchnią i balkonem.
 •  3 roku wstecz
nie radzę
Jeś li chcesz być w obozie pionierskim z czasó w sowieckich - tutaj ! ! ! Gospodyni nie rozumie co, a co najważ niejsze - dlaczego jest do tego zmuszona.
 •  3 roku wstecz
Recenzja Cozy Beach Hotel
Wybrał am hotel ze wzglę du na bliskoś ć morza, wliczone był o ś niadanie, któ re jest niesamowicie smaczne i urozmaicone, basen mi się podobał , a zdję cia też nas przekupił y.
 •  3 roku wstecz
Recenzja Prima Wongamat
Jeś li chodzi o jedzenie, uwzglę dniliś my tylko ś niadanie, jeś li chodzi o cenę i jakoś ć , dobry hotel. Podobał o mi się jedzenie i pokó j.
 •  3 roku wstecz
Nie zatrzymuj się w tym miejscu, nie psuj sobie wakacji.
Oczywiś cie jest to opcja super ekonomiczna, nie spodziewał em się wiele po hotelu. Ale o ile uważ ał am się za osobę bezpretensjonalną , przyzwyczajoną do relaksu w budż etowych opcjach nawet w Indiach, warunki ż ycia, brud w pokoju i okropny s...
 •  3 roku wstecz
Recenzja Ravindra Beach Resort & Spa
Hotel idealnie nam odpowiadał . Tylko sylwester nam nie odpowiadał . Byliś my zmuszeni kupić bilety na kolację sylwestrową , na któ rą ż ał ujemy, ż e nie kupiliś my biletó w, ponieważ nie był y warte poł owy ceny, kt...
 •  3 roku wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Pattaya