Recenzje i historie o hotelach Pattaya

Historie turystyczne o Pattaya dodaj historię
Ładny hotel ze słabym Wi-Fi
Recenzja wideo hotelu: https://youtu. be/p952tI-Vgqw? si=Zu7L2D-o8j65p8zc Hotel jest cał kiem dobry, ze ś niadaniem dla trzech osó b. Basen jest duż y.
 •  4 tygodnie wstecz
Wakacje były pozytywne
Jako para spę dzaliś my wakacje od 8 do 19 grudnia. Za 11 nocy zapł aciliś my 187 ton. lotem z Moskwy lotem Nord Wind. Loty są mę czą ce, na pokł adzie jest ponad 400 osó b, a miejsca jest mał o.
 •  1 miesiąc wstecz
nie polecam
Chciał bym podzielić się wraż eniami z pobytu w tym hotelu. Lot był opó ź niony o 8 godzin, a my przybyliś my o pierwszej po poł udniu, zł oż yliś my dokumenty i czekaliś my na przesiedlenie.
 •  11 miesięcy wstecz
Dobry hotel, były niuanse, ale wszystko zostało naprawione.
Mieszkał od 22.02 do 3.3. 23 Przywieziony do hotelu o 5 rano, nie zaludniać do 14.00. Dano nam moż liwoś ć przebrania się i pó jś cia na plaż ę , a recepcja był a zamknię ta.
 •  1 rok wstecz
Hotel dla bezpretensjonalnego turysty.
Dobry dzień ! To nasz drugi wyjazd do Tai, pierwszy raz odpoczywaliś my na Phuket w 2014 roku. Chcieliś my znowu odpoczą ć w Phuket, ale ceny za wycieczki był y hoo!
 •  1 rok wstecz
Zadowolony z hotelu
Pierwszy raz w Tajlandii. TRANSFER I ZAKWATEROWANIE: Przelot z Moskwy do Bangkoku - 9 godzin, powró t -10. Transfer z lotniska w Bangkoku do hotelu trwał ponad 3 godziny, ponieważ do naszego hotelu był y jeszcze trzy godziny.
 •  1 rok wstecz
kradzie? w hotelu
Ostrze? enie dla go? ci hotelowych! Sprz? taczka przeszukiwa? a nasze rzeczy i nas okrad? a. Od pocz? tku zg? aszali? my, ? e sejf nie dzia? a, ale niestety nikt nie przyszed?
 •  1 rok wstecz
Typowy hotel pakietowy
Lubię podró ż ować i organizować wycieczki dla innych) W mojej skarbonce mam 33 kraje i setki hoteli. Tego zimowania odwiedziliś my niedrogi hotel na pó ł nocy Pattaya (nocleg ze ś niadaniem i codziennym sprzą taniem okazał się tań szy...
 •  11 miesięcy wstecz
I podobało nam się
To nie pierwszy raz w Pattaya, wię c wiedzieliś my, doką d jedziemy. Wiedzieliś my, ż e hotel jest daleko od centrum Pattaya, ale potrzebowaliś my go.
 •  1 rok wstecz
Savotel Silent Bay
Bardzo podobał mi się hotel, w pobliż u są kamyki, tanie mango z marakui, ananasy. W pobliż u gł ó wnej drogi z biał ymi tuk tukami, mini marką .
 •  1 rok wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Pattaya