Wspaniały hotel

Pisemny: 16 może 2023
Czas podróży: 4 może 2023
Ocena hotelu:
8.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 9.0
Usługa: 10.0
Czystość: 9.0
Odżywianie: 10.0
Infrastruktura: 10.0
Bardzo podobał mi się hotel. Personel jest uprzejmy, speł nił proś bę o osiedlenie się wyż ej. Mieszkaliś my w pokoju 1303 na 3 pię trze, po lewej stronie widok na morze nie jest super, po prawej gó ra z Buddą . Numer jeden do jednego, jak na zdję ciu hotelu. Wystarczają co przestronny, wszystko dział ał o dla nas, ł ó ż ko jest doskonał e, nowe materace. Przy otwartych zasł onach był o duż o ś wiatł a. Morze 3 minuty. Droga do Katii nie jest ruchliwa, przeprawa przebiega bez problemó w. Ś niadania są bardzo dobre. Pierwszy raz widział am, ż e gotują podtai i bardzo smacznie na ś niadanie, a wię c standardowo - ryż , dwa rodzaje, jajka sadzone, jajecznica, 5 rodzajó w dań warzywnych. . bardzo smacznie gotują . Sam hotel solidny, kamienny, solidne meble...Basen duż y, ł adny i czysty. W basenie jest gabinet masaż u i dzieci. Dwa stawy, ryby są tam pię kne. Bardzo podobał mi się hotel! Jeś li chodzi o kradzież e, pisali takie recenzje, niczego takiego nie zauważ yli. zostawił em wszystko poza sejfem, wszystko jest na swoim miejscu. Pokojó wki są bardzo przyjazne i przyjemne.
Wró cimy do tego hotelu nastę pnym razem. Lokalizacja - lepiej nie znaleź ć !
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał