Recenzje i historie o hotelach o. Koh Samui

Historie turystyczne o Koh Samui dodaj historię
nie polecam
Terytorium jest dobrze utrzymane. Zielony. W kamienicy meble gabinetowe są stare. Malowane farbą . Zaktualizowano tylko 2 sofy w salonie. Stare dywany. . . do czego one sł uż ą ?
 •  4 roku wstecz
Recenzja Manathai Koh Samui
Był em zadowolony z lokalizacji i wyją tkowego stylu tego hotelu. Kupiliś my tylko ś niadanie. Na ś niadanie owoce, warzywa, sał atki, wszelkiego rodzaju jajka, mię so, makaron, ryż , ró ż ne rodzaje kawy, niektó re lokalne dania narodowe, kt...
 •  4 roku wstecz
Oglądane, lubiane
Weekender Resort @ Spa odwiedził z kolegami w ramach wycieczki promocyjnej. Hotel poł oż ony jest w samym sercu Lamai. Wokó ł kawiarnie, sklepy.
 •  5 lat wstecz
Odpoczywaj wygodnie i przyjemnie, mimo drobiazgów.
Dzień dobry. Nasza rodzina zakochał a się w Tajlandii, jej naturze, przytulnych hotelach i plaż ach. Lista hoteli był a imponują ca, wedł ug opinii i zdję ć podobał mi się niedrogi hotel Fair House Villas & Spa.
 •  6 lat wstecz
To był bardzo przyjemny i komfortowy pobyt w tym hotelu.
To był bardzo przyjemny i komfortowy pobyt w tym hotelu. Był pod koniec maja. Nowoczesne, stylowe, czyste. Obsł uga bardzo uważ na i uprzejma, wszystkie proś by są natychmiast speł niane, otoczeni dyskretną , ale tak atrakcyjną opieką .
 •  6 lat wstecz
Okropna postawa właścicieli, kradzież
Witam! Jesteś my grupą dziewczyn, któ re spę dził y na okoł o dł ugich wakacjach. Samui (Tajlandia). Ś pieszymy ostrzec przed zamieszkaniem w kompleksie Dreamland na wybrzeż u Banrag.
 •  6 lat wstecz
Hotel bez butów?
"Kiedy nie pada na Koh Samui? W maju i czerwcu. Przez resztę czasu pada na wyspie. ", tej prawdy dowiedzieliś my się w tym hotelu))) Oglą dane z kolegami w ramach wycieczki promocyjnej.
 •  5 lat wstecz
jak na zdjęciach
Odwiedziliś my hotel z kolegami w ramach wycieczki promocyjnej. Przyjrzał em się wszystkim bardzo uważ nie, bo wysł ał em do niego turystó w i byli zadowoleni.
 •  5 lat wstecz
Wszystkie plusy
Zbadane z kolegami w ramach wycieczki promocyjnej do Tajlandii. Hotel ma same pozytywy. Znajduje się na miejskiej plaż y Lamai, ale są parasole, leż aki i bp dla goś ci hotelowych.
 •  5 lat wstecz
Dał mu 5 gwiazdek na 5.
W porzą dku. Odwiedziliś my hotel z kolegami w ramach wycieczki promocyjnej. Przy wejś ciu od razu sobie spisał am, ż e jest bardzo pię knie, obsł uga był a w mundurze, przeszkolona (powiedział bym nawet, ż e dobrze wyszkolona) Znajduje się w z...
 •  5 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Koh Samui