Recenzje i historie o hotelach Cancún

Historie turystyczne o Cancún dodaj historię
Sam hotel jest dobry. Powiedziałbym, że nieźle jak na Meksykanów. Wszystko jest dla nich zrobione
Byliś my tu 3 tygodnie. Byliś my w wielu miejscach, ale ten hotel nas rozczarował . W kwestii jedzenia i rozrywki wszystko jest takie samo. Room service to osobna kwestia!
 •  1 rok wstecz
W porządku
Zameldowanie o godzinie 15:00 czasu lokalnego. Przyjechaliś my o 11. Ale od razu zał oż yliś my bransoletki i poszliś my na plaż ę i od razu zjedliś my obiad w restauracji na plaż y.
 •  2 roku wstecz
Hotel wygląda pięknie!
Mimo, ż e hotel jest nowy. . . pod prysznicem jest zepsuty uchwyt na konewkę (czyli konewkę moż na trzymać tylko w rę kach. . . nie bę dzie moż na ustawić jej na okreś loną wysokoś ć (( ((w szafie nie ma wystarczają cej liczby p&#...
 •  2 roku wstecz
Nie jest źle, ale też nie jest dobrze
Był am w tym hotelu z mę ż em od 13.05. 2021. do 20.05. 2021 Hotel ma 18+, obszar jest mał y, ale ł adny. Pokoje wymagają remontu, choć ogó lnie nie jest ź le.
 •  3 roku wstecz
Ogólnie dobrze, ale nie na wakacje na plaży?
Pokoje przestronne, pię kne wnę trze. Buffet ś niadaniowy. Ze wzglę du na covid sprzą tanie odbywa się.1 raz w cią gu 3 dni i nie jest zbyt wysokiej jakoś ci.
 •  3 roku wstecz
Hotel jest dobry. Ciągnie na 4+ gwiazdki, ale nie 5
Zał atwił się szybko, bez problemó w i podpowiedzi napiwku do pokoju. Przy zameldowaniu we wszystkich hotelach w Meksyku pobierana jest opł ata ś rodowiskowa (za 7 dni pobytu zapł acili okoł o 200 UAH), moż na zapł acić kartą kredytową...
 •  3 roku wstecz
Wszystko jest bardzo smutne
Jeś li chcesz dostać zepsuty urlop, chamskie nastawienie personelu hotelu, kiepskie ś niadanie, opalanie się na rę czniku, a nie na leż aku, szampan rozcień czony bimberem zamiast whisky - migdał owe bzdury, wakacje peł ne cudzej gł upoty , WTEDY JES...
 •  4 roku wstecz
Recenzja Renaissance Cancun Resort & Marina
Był o sporo niedocią gnię ć . Cał kiem specyficzna lokalizacja hotelu. Niewiele jest hoteli i ż adnej innej infrastruktury, choć miejsce jest bardzo pię kne.
 •  4 roku wstecz
Recenzja Royal Solaris Cancun
Zarezerwowaliś my hotel all inclusive w tym hotelu. To dobry hotel. Znajduje się na wybrzeż u. Tutaj wszystko super, moż na spokojnie przenocować w tym hotelu tydzień i jest co robić .
 •  4 roku wstecz
Ogólnie horror
Kupiliś my wycieczkę all inclusive do Meksyku, dotarliś my do hotelu Melody Maker Cancun! Obrzydliwy pokó j! Zapach pleś ni! Nie denerwowaliś my się , myś limy, ż e ok, dopł acimy i zmienimy pokó j!
 •  4 roku wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Cancún