Recenzje i historie o hotelach Acapulco

Historie turystyczne o Acapulco dodaj historię
wrażenie
Mieszkaliś my w tym hotelu w listopadzie 2010 roku. Hotel mi się w ogó le nie podobał , po pierwsze, poruszanie się po hotelu maszyną do pisania jest niewygodne, trzeba zadzwonić , poprosić o przesł anie, jak odczekał em 20 minut, bez czekania, pojec...
 •  13 lat wstecz
Pierwsze wrażenie Acapulco
W Acapulco zatrzymaliś my się tylko na 1 noc, przez resztę czasu jeź dziliś my po kraju. Acapulco, podobnie jak wiele kurortó w w Meksyku, przyjmuje gł ó wnie Amerykanó w.
 •  15 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Acapulco