Recenzje i historie o hotelach Lido di Jesolo

Historie turystyczne o Lido di Jesolo dodaj historię
Recenzja nowego hotelu
Ten hotel ma wł asną plaż ę . Wszystkie pokoje z wł asną ł azienką , sprzą tanie codziennie. Mieliś my ś niadania, ale ś niadania są monotonne, codziennie to samo: 2 rodzaje kieł basy, jajecznica, bardzo proste.
 •  4 roku wstecz
Jedynym plusem jest to, że morze jest w pobliżu, a na plaży są bezpłatne leżaki.
Ś niadania w hotelu są obrzydliwe, a raczej prawie nie istnieją . Rogalik, kilka jednorazowych dż emó w, rozcień czony sok i dziwny ser i „szynka”.
 •  5 lat wstecz
Zły hotel?
Hotel nie odpowiada kategorii 4 gwiazdek
 •  9 lat wstecz
fajne miejsce Lido di Jesolo
I znowu, w ostatniej chwili, zebraliś my się na kolejny wyjazd za granicę . Tym razem naszym celem był y Wł ochy. I znowu wszystkie hotele, któ re nam się podobał y, został y wykupione przez bardziej odpowiedzialnych turystó w.
 •  10 lat wstecz
Sheila i Włochy
Hotel dla 3+. Minusy: Na zdję ciu wszystko wyglą da lepiej. Drugi standard jest mał y. Nie ma wazonu na owoce ani kielicha. Lodó wka za opł atą .
 •  10 lat wstecz
Niedrogi hotel blisko morza?
Hotel, jak prawie wszystko na Lido, nie ma wł asnego terytorium, ale poł oż ony jest blisko plaż y (leż ak, parasol też pł atne). Pokoje dwuosobowe są bardzo ró ż nej wielkoś ci i ukł ad, dostaliś my doś ć przestronni, ale na...
 •  9 lat wstecz
najgorszy hotel w historii!!
hotel jest okropny! gospodyni hotelu zawsze pilnuje kto ile zjadł ! i zawsze patrzy na talerz . . nieprzyjemny ! ! odpoczywaliś my z dzieć mi . . ś niadanie takie prymitywne .
 •  10 lat wstecz
Babcie-recydywistki :)
1. Zakwaterowanie. Hotel poł oż ony jest w pierwszej linii, nad samym morzem, o każ dej porze dnia moż na znaleź ć bezpł atne leż aki, choć rę czniki plaż owe należ y zabrać ze sobą .
 •  10 lat wstecz
Przyjedziemy tu ponownie, jeśli będziemy mieli okazję.
Cał a nasza czwó rka poszł a na odpoczynek ze znajomymi od 2 lutego do 10 lutego 2014 roku. Zarezerwowaliś my wycieczkę przez operatora TUI - podzię kowania dla kierownikó w za doskonał ą radę !
 •  10 lat wstecz
Nacięcie
Miejsce fajne, podobał o mi się absolutnie wszystko: personel jest uprzejmy, pokó j czysty, jedzenie jest jadalne. W gó ry moż na dojechać w kilka minut - dla mnie ogromny plus, ponieważ pojechał em wył ą cznie na przejaż dż kę .
 •  10 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Lido di Jesolo