Recenzje i historie o hotelach Włochy

Historie turystyczne o Włochy dodaj historię
Czym jest „pech” i jak sobie z nim radzić!
Czerwiec 2019. Pró ba numer 1. Hurra, w taryfie lowcost UIA moż na dostać bardzo tanie bilety do Rzymu, dobrze, ż e podró ż ujemy bezwizowo i tak ł atwo jest podró ż ować , wzią ł em bilety i latał em tanio rok pó ź niej!
 •  2 roku wstecz
Właściwie tym razem nie jechałem do Włoch… Mediolanu. Kontynuacja
Rozpocznij tutaj >>> Wracam. Koś ció ł Santa Maria delle Grazie jest wreszcie otwarty. Tyle ż e jest w nim tak mał o ś wiatł a, ż e ​ ​ prawie niemoż liwe jest sfotografowanie, moż na powiedzieć , bezuż yteczne.
 •  2 roku wstecz
Generalnie tym razem nie jechałem do Włoch.
Generalnie tym razem nie wybierał em się do Wł och. Nie, oczywiś cie rozważ ał em trasę przez Wł ochy… Ale na pewno nie standardowy zestaw miast: Mediolan, Rzym, Wenecja… Marzył em o ró ż nych krajach Europy.
 •  2 roku wstecz
Sycylia. Część 4. Syrakuzy
Sycylia. Czę ś ć.1. Giardini Naxos >>> Sycylia. Czę ś ć.2. Katania >>> Sycylia. Czę ś ć.3. Taormina >>> Po raz pierwszy pojechaliś my do Syracuse (wł oska nazwa Syracuse) w maju z Giardini Naxos, w niedzielę autobusem.
 •  3 roku wstecz
Apulia i trochę Rzymu. Część 14. Rzym. Ostatnie pół dnia wokół forów
Cią g dalszy. Zacznij tutaj >>> Ostatniego dnia w Rzymie nie był o jasnego planu podró ż owania po mieś cie, autobus na lotnisko był o 16.00, wcześ niej postanowiliś my pospacerować po okolicznych miejscach, przekupić jedzenie do domu, a potem – jak ...
 •  3 roku wstecz
Apulia, plus trochę Rzymu. Część 14. Rzym. Kwirynał
Cią g dalszy. Zacznij tutaj >>> Po kró tkim odpoczynku w hotelu ruszamy w stronę Kwirynał u. Od obelisku Esquiline w pobliż u Santa Maria Maggiore zaczyna się dł uga, wą ska Via Agostina Depretis, po przekroczeniu Via Nazionale, a nastę pnie przechodz...
 •  3 roku wstecz
Apulia i trochę Rzymu. Część 13. Rzym. Bazyliki na Lateranie
Cią g dalszy. Zacznij tutaj >>> Do wyjazdu pozostał o nam jeszcze pó ł tora dnia w Rzymie. Tego dnia po raz pierwszy postanowiliś my, jak powiedział Khobotov z Pokrovsky Gates, „Obejrzyj freski klasztoru Nowodziewiczy”, czyli bazylikę na Wzgó rzu Laterań ...
 •  3 roku wstecz
Apulia i trochę Rzymu. Część 12. Rzym. Awentyn i Droga Appijska
Cią g dalszy. Zacznij tutaj >>> W tym dniu nie był o jasnego planu podró ż owania po mieś cie, postanowiliś my pospacerować po znajomych miejscach, a potem – jak to idzie.
 •  3 roku wstecz
Apulia, plus trochę Rzymu. Część 11. Niedzielny spacer po Rzymie (koniec)
Cią g dalszy. Zacznij tutaj >>> Postanowiliś my wię c przyjrzeć się obrazom Caravaggia. Z Piazza Navona mał ą uliczką zjeż dż amy na Corso Rinascimente, to takż e jedna z ulic wytyczonych w czasach Mussoliniego.
 •  3 roku wstecz
Apulia i trochę Rzymu. Część 10. Rzym. Niedzielne spacery (ciąg dalszy)
Cią g dalszy. Zacznij tutaj >>> Kontynuowaliś my niedzielny spacer po mieś cie. Jakoś nadal nie da się kró tko napisać o Rzymie. Za mostem Ś wię tego Anioł a, od nabrzeż a zaczyna się dzielnica rzymska, nazwana tak od mostu - Ponte (Ponte)...
 •  3 roku wstecz
Pokaż więcej »