Recenzje i historie o hotelach Val di Fassa

Historie turystyczne o Val di Fassa dodaj historię
A ci ludzie naprawdę myślą, że mają trzy gwiazdki?
Dzień dobry wszystkim! Po dziesię ciodniowym pobycie w tym hotelu w pierwszej poł owie stycznia 2104 roku za swó j obywatelski obowią zek uznał dzielenie się wraż eniami, aby osoby planują ce spę dzić urlop narciarski w Dolomitach go nie popsu&...
 •  10 lat wstecz
Moje włoskie wakacje
Moje wł oskie wakacje. Wię c… Niedawno został em narciarzem, nawet bardzo niedawno… zaraz po decyzji o doł ą czeniu do grupy przyjació ł , któ rzy polecieli do Wł och, aby ś wię tować Nowy Rok w oś rodku narciarskim Val di Fasa.
 •  7 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Val di Fassa