Recenzje i historie o hotelach Cortina d'Ampezzo

Cortina d'Ampezzo
Cortina d'Ampezzo
Cortina d'Ampezzo
Cortina d'Ampezzo
Brak wiadomości na temat Cortina d'Ampezzo   Pisać
Historie turystyczne o Cortina d'Ampezzo dodaj historię
Podróż po Europie 2017. Piękno górskiej wioski Włoch odwróciło moją głowę.
Ach!! ! Po pię knie okolic Cortina di Ampezzo postanowił em pojechać dalej gó rskimi drogami wzdł uż Dolomitó w. Chciał am też odpoczą ć w cichej, spokojnej i pię knej wiosce.
 •  6 lat wstecz
Wycieczka po Europie 2017. Cortina di Ampezzo. Widok z wysokości 3258 metrów.
Mó j wzrost w Dolomitach. Radzę wszystkim spojrzeć na moje zdję cia. Dzisiaj jest 30.07. 2017. Jak szybko leci czas i lato. Wczesnym rankiem postanowił em udać się na wycią g narciarski, aby wspią ć się na najwyż szą gó rę .
 •  6 lat wstecz
Podróż po Europie 2017. Witam Cortina di Ampezzo, Włochy.
Ile czasu zaję ł o mi odwiedzenie Ciebie. Wydaje mi się , ż e jeś li zamknę oczy, swobodnie przejdę się gł ó wną ulicą Cortina di Ampezzo.
 •  6 lat wstecz
Wycieczka po Europie 2017. Przełęcz Falzarego. Włochy.
Jest orł em gó rskim. Turyś ci jadą z nim wysoko w gó ry. Kiedy do Cortiny di Ampezzo był o okoł o dwudziestu minut, po dł ugim podjeź dzie pod gó rę niespodziewanie wyjechał em na przeł ę cz Falzarego (2117 m).
 •  6 lat wstecz
Autopodróż samochodem po Europie 2017. Podbiła mnie górska droga Włoch.
Tym razem też nie dotarł em do Cortina di Ampezzo. Wybaczcie krytykom, ale naprawdę chcę przekazać pię kno pó ł nocnych Wł och.
 •  6 lat wstecz
Wyprawa po Europie 2017. Cortina di Ampezzo coraz bliżej.
Na począ tku podró ż y, kiedy wyjeż dż ał em z Turynu, myś lał em, ż e przyjadę pó ź no w nocy do Cortina di Ampezzo, ale się mylił em.
 •  6 lat wstecz
Wycieczka po Europie 2017. Droga do słynnego kurortu Cortina di Ampezzo
Dzisiaj, 26.07. 2017 zatrzymał am się w najpię kniejszym gó rzystym miejscu Caviola di Falcade. Jak już pisał am, mę czą mnie miasta, deszcze, zimno i upał y, ale coraz bardziej lubię przyrodę .
 •  6 lat wstecz
Prawdziwy obraz Cortiny.
Prawdziwy obraz Cortiny. Jak wszyscy wiedzą , pierwszy dzień nie zawsze jest najł atwiejszy, ale moim zdaniem najtrudniejszy. W tej chwili siedzę na mię kkiej sofie, wycią gam nogi brzę czą ce ze zmę czenia i przewijam w gł owie cał y dzień...
 •  7 lat wstecz
Hotel jest wspaniały, poziom usług jest doskonały, WI-FI jest szybkie, wszędzie łapie.
Chciał em 5 * hotel z ł adnym basenem. Goś cie hotelu mają do dyspozycji transfer do centrum Cortiny. Istnieje ró wnież moż liwoś ć oddzwonienia busa z hotelu Savoi 4* w pobliż u centrum.
 •  10 lat wstecz
Świetne wakacje zimą
Super wakacje w styczniu 2013. Ś nieg był szybem. Wspaniał e widoki. Mnó stwo tras dla ś redniozaawansowanych i począ tkują cych. Stoki nie są przeł adowane narciarzami.
 •  11 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Cortina d'Ampezzo