Niedrogi hotel ze świetną obsługą!

Pisemny: 19 wrzesień 2021
Czas podróży: 10 — 17 wrzesień 2021
Komu autor poleca hotel?: Dla rodzin z dziećmi; Na wypoczynek z przyjaciółmi, dla młodzieży
Ocena hotelu:
8.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 8.0
Usługa: 8.0
Czystość: 8.0
Odżywianie: 8.0
Infrastruktura: 8.0
3* hotel poł oż ony w miejscowoś ci Caleta, na granicy z miastem Costa Adeja. Na poł udnie od Teneryfy. Dział a na ró ż nych rodzajach posił kó w: od ś niadań po all inclusive. Znajduje się po drugiej stronie ulicy od oceanu. Najbliż sza plaż a znajduje się.50 metró w. Czarny wulkaniczny piasek. Hotel nie jest mał y. Budynek o 4-5 kondygnacjach usytuowany jest w pierś cieniu, wewną trz któ rego znajduje się basen i bar przy basenie. Minimalna kategoria pokoju to standard (komfort), na któ ry skł adają się :
- salon z aneksem kuchennym, sofą i telewizorem;
- san. wę zeł ;
- sypialnia z szafą , szafkami nocnymi i stolikiem z lustrem;
- duż y balkon ze stoł em i krzesł ami.

W pokoju znajduje się sejf (za opł atą.3 € za dzień lub 18 € za tydzień ). Nie ma klimatyzatora. Z przyboró w toaletowych tylko mydł o w pł ynie w dozowniku.
Istnieją jeszcze dwie kategorie pokoi:
- Superior - taki sam ukł ad jak w standardzie, ale z klimatyzacją , laminat zamiast pł ytek, prysznic zamiast wanny i czę ś ciowy widok na ocean;
- doskonał oś ć - ukł ad ten sam, ale zupeł nie nowy remont, bezpoś redni widok na ocean, obecnoś ć ekspresu na kapsuł ki i moż liwoś ć korzystania z tarasu z jacuzzi (tylko dla goś ci tej kategorii pokoi).
W pobliż u recepcji znajduje się bar sportowy, ale teraz nie dział a (anty-covid). Reż im masek w hotelu jest ś ciś le przestrzegany, są ś rodki odkaż ają ce. Windy są w dobrym stanie technicznym. W domenie publicznej jest pralka, wrzuć.5 monet / euro i umyj ją dla zdrowia)). Wi-Fi z hasł em jest bezpł atne na czas pobytu na terenie cał ego hotelu. Bar przy basenie za dodatkową opł atą . W przypadku kolacji wszystkie napoje, w tym woda, są pł atne. Polecam hotel. Jeś li masz jakieś pytania, chę tnie odpowiem. Mogę to zrobić bez przyjemnoś ci, ale z nim jest jakoś przyjemniej))
W zał ą czeniu peł na recenzja wideo.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał