Recenzje i historie o hotelach Słoneczna plaża

Historie turystyczne o Słoneczna plaża dodaj historię
Dobre miejsce.
Tak, hotel ma „radziecką architekturę ”, ale nie jest to najgorszy przykł ad. Pierwszą i najważ niejszą rzeczą jest to, ż e jest na pierwszej linii.
 •  3 dni wstecz
dobry hotel, Wi-Fi nie jest wszędzie
jest to hotel 3*, wszystko w porzą dku, blisko morza pokoje są stare, ale czyste brak rę cznikó w plaż owych leż aki i parasole plaż owe są pł atne bar na plaż y jest pł atny - nie jest z hotelu jedzenie jest smaczne i dobrze ugotowane, bez spalania i nadmiaru tł uszczu
 •  3 tygodnie wstecz
Ładny hotel, polecam
Podobał nam się ten hotel. Zaraz po przyjeź dzie zostaliś my odprawieni, nie musieliś my czekać po mę czą cej podró ż y.
 •  2 tygodnie wstecz
Przytulny hotel. Wszystko jest super
Bardzo przyjazny personel. Doskonał e odż ywianie - urozmaicone i bardzo smaczne jedzenie. Restauracja jest schludna i czysta. Wi-Fi w pokoju. Dzię kuję za wspaniał e wakacje!
 •  2 tygodnie wstecz
Dobry hotel. Odpoczynek udany
Hotel był bardzo mił ą niespodzianką . Dobra lokalizacja (blisko przystanku autobusowego, supermarketu i morza 5 min pieszo! ) Hotel posiada wł asny teren z czę ś cią wypoczynkową dla palą cych, altaną .
 •  3 tygodnie wstecz
Hotel ma już swoje lata, na plus działa Wi-Fi, szybkie zameldowanie, do morza 5 minut pieszo, plaża miejska.
Począ tkowo zakwaterowano nas w mieszkaniu (pokó j rodzinny), ponieważ nie był o wolnego pokoju dwuosobowego. Powiedzieli, ż e pokó j bę dzie gotowy w poł udnie, nastę pnego dnia oczywiś cie walizek i rzeczy nie da się cał kowicie zdemontow...
 •  1 miesiąc wstecz
Hotel jest w porządku, ale
Odpoczywaliś my przez 10 dni, pokó j był standardowy, normalny, ale obsł uga taka sobie! Mydł o został o oszczę dzone, ż el pod prysznic wydano tylko raz.
 •  1 miesiąc wstecz
Hotel jest normalny, ale są pewne niuanse
Hotel poł oż ony jest blisko morza, są.4 windy, basen jest dobry. Wś ró d wad: pokó j był sprzą tany aż raz na 8 dni i nigdy nie widzieliś my, aby basen był czyszczony.
 •  2 miesięcy wstecz
super lokalizacja tuż przy plaży, piękna nie duża okolica
odpoczywaliś my w tym hotelu pod koniec lipca począ tek sierpnia) wybó r padł na ten hotel przez przypadek (odmó wił nam inny hotel i w ramach naszego budż etu wybraliś my ten, ponieważ jest tuż przy plaż y i wyglą da normalnie), ale po prz...
 •  1 miesiąc wstecz
Hotel, który oszukał nas na 11 350 euro, bez pieniędzy, bez pokoi!
Ten hotel oszukał nas na 1350 euro! Zrobił em rezerwację grupową jako firma touroperator w marcu w tym hotelu! Pani z hotelu komunikował a się z nami od marca, aż do tygodnia przed naszym przyjazdem z grupą.
 •  2 miesięcy wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Słoneczna plaża