Recenzje i historie o hotelach Albena

Historie turystyczne o Albena dodaj historię
Lubiliśmy
Postanowiliś my pojechać na wakacje do Buł garii na all inclusive. Wybraliś my biuro podró ż y Renome i biuro podró ż y Galina, zgodnie z opiniami matek z moł dawskiego forum mama.
 •  2 roku wstecz
Dobry hotel. Przyjedziemy ponownie w przyszłym roku
W tym roku odpoczywaliś my w Afryce, miesią c temu wró ciliś my po 2 tygodniach wakacji z Hiszpanii. Postanowiliś my pojechać do Albeny na kilka dni.
 •  4 roku wstecz
Albena mile zadowolona
Odpoczywaliś my w Buł garii po raz pierwszy i byliś my zadowoleni. Hotel Compass 3* okazał się bardzo przyzwoity. Pokoje są w stylu postsowieckiego modernizmu, ale meble są nowe, materace ś wietne, sprzę ty sprawne.
 •  4 roku wstecz
Hotel nie jest zły, obóz nie jest polecany?
Sam hotel nie jest zł y, ale organizacja obozu jest bezuż yteczna! Bardzo monotonne menu, mał o warzyw i owocó w, czę sto niedojrzał ych. Brak deklarowanej dział alnoś ci (kó ł /sekcji), chamskiej, lekceważ ą cej postawy „doradcó w”.
 •  4 roku wstecz
Recenzja hotelu Dobrudzha
Taki hotel zaoferowano nam w agencji. W pokoju nie mieliś my ż adnych brakó w, rozliczenie był o normalne. Hotel na 1 linii. W pobliż u znajduje się wiele sklepó w i restauracji.
 •  4 roku wstecz
Recenzja hotelu Dobrudzha
Ten hotel polecił mi mó j organizator wycieczek, ale był em z niego zadowolony. Osada był a doskonał a, zapewniono dobry pokó j. Oto pię kna okolica, pię kna plaż a i morze.
 •  4 roku wstecz
Bardzo BRUDNE pokoje
Zatrzymał em się w tym hotelu z mamą . Nie dał bym temu miejscu wię cej niż.3*. Jeś li przyjechał eś do hotelu w nocy lub wcześ nie rano, radzę dopł acić za wczesne zameldowanie (zaoferowano nam), ponieważ zasadniczo nie zostaniesz...
 •  4 roku wstecz
Naprawdę nam się podobało?
Wybraliś my wakacje w Buł garii, bo bardzo nam się podobał o. Tym razem wybraliś my prywatny oś rodek w Albenie i nie ż ał owaliś my.
 •  4 roku wstecz
Gorąco polecam ten obóz!
Gorą co polecam ten obó z! Jedzenie jest bardzo monotonne, mał o warzyw, owocó w, czę sto niedojrzał ych. Brak zadeklarowanych krę gó w/odcinkó w, rano 1.
 •  4 roku wstecz
Dobry hotel?
Hotel z nowoczesną ś wież ą renowacją i meblami. Personel jest doskonał y, sprzą tanie pokoi codziennie i bardzo dobrze, codziennie zmiana rę cznikó w, co 3 dni ł ó ż ka.
 •  4 roku wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Albena