Recenzje i historie o hotelach Złote Piaski

Historie turystyczne o Złote Piaski dodaj historię
Elegancki i przytulny hotel, ale personel recepcji pozostawia wiele do poprawy
Pod koniec wrześ nia był em na urlopie. Do hotelu dotarł em okoł o godziny 12:00, biorą c pod uwagę sytuację na Ukrainie, dojazd autobusem zają ł okoł o 24 godzin.
 •  7 miesięcy wstecz
Ładny hotel, ale słaby internet na terenie
Ś wietna lokalizacja, czyste, przestronne pokoje, urozmaicone i wysokiej jakoś ci jedzenie. Niesamowite koktajle w wykonaniu barmanki Diny. Dina - szacunek!
 •  9 miesięcy wstecz
Wrażenie było bardziej przygnębiające niż przyjemne.
sierpień.2023. Ogó lne wraż enie z wypoczynku w tym hotelu pozostawił o raczej przygnę biają ce niż przyjemne. Postaram się być choć trochę obiektywny.
 •  9 miesięcy wstecz
Nie polecam!!!!!!
Urlop w sierpniu 2023. To był a bzdura. Nie polecam ani kraju ani hotelu. Morze jest brudne, pł ytkie, nie sł one. Przez kilka dni nad morzem znajdował o się trochę ropy.
 •  9 miesięcy wstecz
bez smaku, brudny, niegrzeczny stosunek do Ukraińców
Hotel Zora w Buł garii, Zł ote Piaski nie jest polecany nikomu, kto pragnie kulturalnych, cywilizowanych wakacji. Musieliś my bronić prawa naszych dzieci do szacunku, spokojnego snu i spokoju każ dego dnia.
 •  9 miesięcy wstecz
kompletna groza
Z czyimś numerem, na szczę ś cie. Prysznic i toaleta przeciekają , spł uczka jest zepsuta, rę czniki są zabierane i nie zwracane po sprzą taniu, wię c pó ź niej zapł acisz sumę.
 •  9 miesięcy wstecz
Hotel jest normalny, średniej jakości
Przeszli przez operatora TPG autobus e. wycieczka liniowa - ukraiń ski przewoź nik Buł garia, Zł ote Piaski, plaż a Vemara Firma w Buł garii to Teddy Cam Przygody zaczę ł y się od wysł ania autobusu.
 •  9 miesięcy wstecz
Świetny hotel!!! Przyzwoite 4*
Wybrał em spoś ró d tanich hoteli! Aby był o tanio, blisko morza i nie w hał aś liwym miejscu. Oczekiwania przeszł y same siebie. Jedzenie jest BARDZO DOBRE.
 •  10 miesięcy wstecz
Rumuński Dom Opieki
Hotel jest dobry, chociaż terytorium jest mał e. Pokoje czyste, codziennie sprzą tane. Do morza 7 minut, leż aki 18 euro!! ! dla dwojga, dobrze, lub idź na bezpł atny odcinek plaż y.
 •  11 miesięcy wstecz
Wspaniałe wakacje!
Odpoczywaliś my przez 5 nocy z naszym 8-letnim wnukiem. Jedzenie - doskonał e. Park wodny jest doskonał y. Sam pokó j 429 jest cudowny: naroż ny i duż y, z widokiem na morze i tory saneczkowe.
 •  11 miesięcy wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Złote Piaski