Recenzje i historie o hotelach Bansko

Historie turystyczne o Bansko dodaj historię
Straszny
Nigdy nie zapomnę tych wakacji! Drugiego dnia po przyjeź dzie nasz samochó d został skradziony z parkingu hotelowego o 19:00, kiedy jedliś my kolację .
 •  1 rok wstecz
Doskonałe połączenie ceny i jakości!!!
Przede wszystkim chciał bym bardzo podzię kować firmie zarzą dzają cej reprezentowanej przez Aleksandrę i Emila. Bardzo mili i odpowiedzialni ludzie, bo dzię ki odpowiedniej organizacji w hotelu zawsze jest czysto, wygodnie, jasno i spokojnie jak w domu.
 •  3 roku wstecz
Świetny hotel, wszystko mi się podobało?
Ś wietny rodzinny hotel, bardzo przyjazny wł aś ciciel, bardzo mi się wszystko podobał o, ś niadanie ma wszystko, czego potrzebujesz, obiady są tanie i bardzo smaczne, jest strefa spa, sauna, jacuzzi, kabina parowa, wszystko dział a.
 •  4 roku wstecz
Cierpienie na nartach, czyli zimowa zabawa
Bansko – gó ry czy bary? Chciał em pojeź dzić na nartach. Nie musiał em nawet zastanawiać się , doką d pojechać - moi buł garscy przyjaciele i koledzy z letniej pracy w Sł onecznym Brzegu natarczywie zapraszali mnie od kilku tygodni do Bansko, ...
 •  4 roku wstecz
Recenzja hotelu Kralev Dvor
Lokalizacja hotelu jest dobra. Pod wzglę dem ż ywieniowym w zasadzie jest wycieczka ze ś niadaniami – na pewno nie są zbyt dobre. Poszliś my jeź dzić na nartach.
 •  4 roku wstecz
Dobry hotel?
Niedrogi, czysty hotel. Niedaleko wycią gu, tylko 150 metró w. Pokó j jest jasny, wystarczają co przestronny, z widokiem na gó ry. Z mebli: dwa pojedyncze ł ó ż ka zsunię te; dwa stoliki nocne; biurko z minilodó wką w ś rodku i telewizor ...
 •  5 lat wstecz
Obrzydliwe! Nie wiem o samym hotelu, ale w apartamentach nie polecam.
1. Bę dą c u podnó ż a gó ry Perin, to fakt, tylko trzeba obejś ć się do gondoli. 2. Drzwi naszego pokoju miał y szczelinę w korytarzu 1 cm, pokazał em to szefowi, ję kną ł i to był o to.
 •  5 lat wstecz
Świetny hotel, ale daleko od wyciągu narciarskiego.
Na koń cu recenzji znajduje się link do filmu „Przeglą d pokoju”. Podró ż z lotniska w Sofii do hotelu zaję ł a 3.5 godziny. Szybko się osiedlili, bo przybyli o 16h.
 •  5 lat wstecz
Doskonała w swojej kategorii
Jak na 3 gwiazdki to bardzo dobry hotel. Wszystko jest bardzo czyste, wszystko był o regularnie sprzą tane, poś ciel zmieniana. Owszem meble, ł azienka nie nowe, ale wszystko wypolerowane i przetarte do poł ysku.
 •  6 lat wstecz
Hotel jest po prostu świetny!
Hotel jest po prostu ś wietny! Odpoczywaliś my w lutym z siostrą , jesteś my bardzo zadowoleni z wyboru kraju i hotelu. W tym hotelu wszystko jest stworzone do peł nego i komfortowego pobytu.
 •  5 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Bansko