Recenzja Armonia Holiday Village & Spa

Pisemny: 31 lipiec 2019
Czas podróży: 29 może — 5 czerwiec 2019
Ocena hotelu:
10.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Sami wybraliś my ten hotel. Interesują mnie all inclusive i 5 gwiazdek. Zameldowanie nie trwał o dł ugo, był mał y niuans, ale został rozwią zany bardzo szybko, w przeciwnym razie wszystko jest w porzą dku. Okolica bardzo pię kna, gó ry, domy. Na plaż y był o wystarczają co duż o leż akó w dla wszystkich. Animacja jest dobra, jedzenie jest doskonał e. Ale Internet nie jest zbyt dobry. Ale nawet nie mam nic przeciwko wró ceniu do tego hotelu ponownie.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał