malowniczy hotel

Pisemny: 11 lipiec 2019
Czas podróży: 29 czerwiec — 10 lipiec 2019
Komu autor poleca hotel?: Dla rodzin z dziećmi
Ocena hotelu:
9.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 8.0
Usługa: 10.0
Czystość: 10.0
Odżywianie: 10.0
Infrastruktura: 10.0
Ś wietny hotel dla rodzin!
pokoje: ekonomiczny remont, mał e, ale czyste, wygodne i sprzą tane z codzienną zmianą poś cieli. Jeś li dla kogoś jest to problem i powó d do napisania zł ej recenzji, ale prawdopodobnie urlop spę dzasz w pokoju.
terytorium: bardzo czyste, pię kne, zielone, przemyś lane i bezpieczne. mał e dzieci mogą absolutnie i cał kowicie samodzielnie poruszać się , nie gubić się , a rodzić mają pewnoś ć , ż e wszystko jest w porzą dku

plaż a: czysta, kamienista, leż aki i parasole bardzo dobre. zawsze był o wystarczają co duż o miejsca, aż przybył a rashka i rano zaczę ł a się pielgrzymka. Morze jest nierealistycznie pię kne, czyste, pł ywa duż o ryb, moż na je nakarmić . morze jest ś wież e i zawsze lekko sztormowe, w tym rejonie zawsze jest wietrznie, wię c nie bę dzie gorą co, ale bę dzie bardzo wygodnie
widok i krajobraz: nierealistycznie pię kny, nie sposó b zobaczyć wystarczają co. po bokach hotelu gó ry i pię kne domy, za gó rami, a na oczach ks.
Kos (7 km drogą morską )
animacja: wszystko super dla dzieci, uwaga, rozrywka. Nie podobał o mi się to dla dorosł ych. wszystkie pokazy są budowane w taki sposó b, ż e sami widzowie, sił ą wycią gnię ci z sali, biorą w nich udział , jak na weselu i kiepskich zawodach
jedzenie: urozmaicone, smaczne, jest wszystko i na każ dy gust, jednak nierealne jest bycie gł odnym. Mię so wszelkiego rodzaju, ryby, warzywa, owoce, sł odycze, lody, burgery, frytki..... cał y wał
z reszty jesteś my bardzo zadowoleni, wybierz armonię i nie poż ał ujesz
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał