Recenzje i historie o hotelach Susa

Historie turystyczne o Susa dodaj historię
Na wakacje z dziećmi
Obsł uga jest zł a, brudna, ale park wodny jest wspaniał y. Pracuje od 10 do 17. Zjeż dż alnie są doskonał e. Nawet my, rodzice, dobrze się bawiliś my)) W pobliż u plaż y leż aki są brane wcześ niej, ale moż na też na pi...
 •  9 miesięcy wstecz
Hotel jest dobry, ale jedzenie zawodzi?
Iloś ć pokoi dobra, powierzchnia pokoju 30m, balkon ze stoł em i krzesł ami, ś wież e naprawy kosmetyczne, meble nie skrzypią i nie ł amią się , materace nie uginają się , wszystkie gniazdka i wł ą czniki do pracy, dogodnie po ...
 •  3 roku wstecz
Wspaniały hotel. polecam
Niezwykle pię kne pierwsze pię tro, rzadka sztukateria, wysokie sufity, ogromna przestrzeń ; palmy daktylowe „osadzone” w budynku przez I-II-III pię tro, ogromne wazony z kwiatami, przytulne kanapy, duż o miejsc do wypoczynku itp.
 •  5 lat wstecz
Schwytany przez Thalassę
Postaramy się oszczę dzić Twó j czas na czytaniu bezuż ytecznej recenzji - jeś li odpowiesz twierdzą co na trzy poniż sze pytania, nie musisz czytać recenzji, pojedziesz tam niezależ nie od tego, co napisaliś my: 1.
 •  5 lat wstecz
Cyna ... Ale nie z dziećmi ...
Kupiliś my bilet do Tunezji w hotelu 3+. Cena 64500. Cena promocyjna (? ), zakup i wyjazd tego samego dnia. . . W recepcji opró cz 7$ podatku zaż ą dali 20$ za zamieszkanie w "porzą dnym pokoju".
 •  5 lat wstecz
Recenzja Riadh Palms
Wybraliś my ten hotel, ponieważ nie był o specjalnego wyboru, faktem jest, ż e był y hotele, ale nie był o biletó w, zabrali co zgubili bilety.
 •  5 lat wstecz
nie polecam
Jesteś my niewybredni. Ale nie polecam tu mieszkać . Bilet do Tunezji nie jest tani. Ten hotel nie jest wart swojej ceny! Brak suszarki do wł osó w! Dlaczego nikt o tym nie pisze?
 •  5 lat wstecz
Jak na trio… bardzo!
To był nasz pierwszy pobyt w Tunezji....)))) Kraj zachwyca kolorami, brudem, hał asem, brakiem sygnalizacji ś wietlnej. Hotel poł oż ony jest w centrum miasta, do plaż y jest zaledwie 20 metró w.
 •  5 lat wstecz
Świetny hotel na 3 *
Przybył po obiedzie. Usiedli od razu. Za dodatkową opł atą pokó j z widokiem na morze. Sama sousse jest bardzo brudna. Hotel sprawia takie samo wraż enie.
 •  5 lat wstecz
W porządku
Hotel normalny, plaż a czysta, morze przepię kne, leż aki za darmo, morze super, ten hotel dla rodziny z mał ymi dzieć mi, cisza, uzbrojona ochrona na cał ym obwodzie jest wszę dzie, jeś li masz bransoletkę nie zauważ ą , nie ma problemó w,...
 •  5 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Susa