Recenzje i historie o hotelach Mahdia

Historie turystyczne o Mahdiye dodaj historię
Bardzo zła obsługa w hotelu.
Cześ ć B? wczasowicze. Recenzje są bardzo sł abe: 1. po pierwsze, czy wszyscy mają.13 lat? M. Mamy po 2 ł ó ż ka push, któ re masz?
 •  4 miesięcy wstecz
Straszna obsługa! Kradną rzeczy, oszukują!
Papier toaletowy i ż ele pod prysznic nie był y aktualizowane w pokoju. Myś lał em, ż e po prostu zapomnieli za pierwszym razem, ale nigdy tego nie zrobili!
 •  2 roku wstecz
Dobry hotel, ale Wi-Fi w pokojach nie łapie, tylko w lobby
Usiedliś my szybko. Natychmiast zapł acono podatek turystyczny w wysokoś ci 8 dolaró w od osoby. Pokoje są duż e, przestronne, w kranie jest ciepł a woda.
 •  4 roku wstecz
Chociaż hotel ma klasę C, ale personel jest szczery?
Jeś li przyjechał eś do Tunezji po raz pierwszy, ale wcześ niej udał o ci się odwiedzić tę samą Turcję , to oczywiś cie hotele w Tunezji wydadzą ci się kompletnym gó wnem.
 •  4 roku wstecz
Zła postawa personelu?
Nie polecam pobytu w tym hotelu. Na wakacjach z ż oną . Pierwszą negatywną rzeczą , z któ rą się spotykasz, jest catering w restauracji bufetowej.
 •  4 roku wstecz
Potrzebuje gruntownego remontu, leniwy i zdezorganizowany personel
Wybraliś my hotel na polecenie biura podró ż y „ZaPutevkoy. rf”. Wedł ug kierownika agencji Smirnova Tatyana Sergeevna (St. Petersburg) powinien to być wspaniał y hotel na pierwszej linii.
 •  4 roku wstecz
Zdecydowanie nie 5 gwiazdek?
Polecieliś my z Join Up przez Let's go with us. Bilet został zabrany w trybie pilnym. Wię c nie był o wielkiego wyboru. Lecieliś my tam iz powrotem normalnie, choć z opó ź nieniami w odlocie.
 •  4 roku wstecz
Recenzja Thalassa Mahdia Hotel
W hotelu wszystko był o w porzą dku, nasi znajomi tam odpoczywali, a my byliś my z nimi. Nie mamy ż adnych zastrzeż eń do tego hotelu, bo nam się wszystko podobał o, zaaranż owaliś my jedzenie, był o smaczne i urozmaicone.
 •  4 roku wstecz
Niezła opcja
Skromny mał y hotel. Zalety: pyszne jedzenie, czysta plaż a i bar). Z wad starych, zuż ytych pomieszczeń , konieczny był by remont. Sprzą taliś my raz na 2-3 dni, co też jest minusem, rę czniki był y zmieniane po kontakcie z recepcją.
 •  4 roku wstecz
Świetny hotel, chciałbym zostać przynajmniej trochę dłużej! ! !
Mam nadzieję , ż e moja recenzja się przyda, bo podobno ostatnia był a rok temu. Zameldowanie: Przyjechaliś my do hotelu okoł o godziny 22.
 •  4 roku wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Mahdiye