Recenzje i historie o hotelach Dżerba

Historie turystyczne o Dżerba dodaj historię
Świetny hotel z pysznym jedzeniem i pięknym terenem
Byliś my ze znajomym na wakacjach pod koniec lutego 2024. Przyjechaliś my okoł o 11:00, w recepcji przynieś li nam szklankę soku, podczas gdy pracownicy rejestrowali się do odprawy.
 •  2 miesięcy wstecz
Wi-Fi nie działa dobrze w całym pokoju?
Hotel odpowiada czterem gwiazdkom, ale o hotelu nie chcę pisać . Mó j mą ż i ja wcale nie lubiliś my morza. Jest bardzo brudna, jest duż o glonó w i w ogó le nie jest czyszczona.
 •  1 rok wstecz
Pierwsza połowa czerwca, czyli Odpoczynek z zamkniętymi granicami
Polecieliś my do Tunezji, jak wielu naszych rodakó w, w zwią zku z zamknię ciem Turcji i zamianą vouchera z Pegasy. Odpoczywaliś my w Djerba Gold Resort w pierwszej poł owie czerwca 2021 roku, polecieliś my dosł ownie pierwszym samolotem, gdy tylko Tunezj...
 •  3 roku wstecz
Hotel nie jest dla Rosjan!
Wybraliś my ten hotel na podstawie przedstawionej siatki. Ale jakie był o nasze rozczarowanie: brud, leniwy personel, hotel jest TYLKO dla Francuzó w. Dyskryminacja jest okropna!
 •  5 lat wstecz
Hotel jest dobry, ale internet nie jest zbyt dobry?
Podobał mi się hotel, personel jest przyjazny, podobał a mi się reszta, jedzenie jest doskonał e!! ! ! Na począ tku przeczytał em recenzję - był em zdenerwowany.
 •  5 lat wstecz
Brudny, pachnie pleśnią, piękne morze ratuje, ale na plaży jest szkło
Brud: pokó j superior na parterze (1103) jest brudny, wszystkie metalowe powierzchnie są zardzewiał e, w ł azience jest tyle wł osó w, ż e moż na prześ ledzić wszystkich goś ci z zeszł ego roku.
 •  5 lat wstecz
Szczegółowa recenzja
Skontaktowaliś my się z biurem podró ż y na miesią c przed wakacjami. Chcieli bez wizy, wię c zaproponowano Turcję , Cypr i Tunezję .
 •  5 lat wstecz
Są chwile, ale ogólnie świetnie!
Zatrzymują się tu gł ó wnie osoby starsze. Wielu emerytó w. Z dzieć mi generalnie nie warto chodzić po nie, jak jest plac zabaw i w zasadzie wszystko.
 •  5 lat wstecz
Hotel był bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
Wszystkim krajom WNP bardzo pomaga rosyjskoję zyczny pracownik Javar. Rozwią zuje problemy od zameldowania po zmianę czasu sprzą tania. I ogó lnie personel jest dobry, wszyscy starają się , aby twó j pobyt był wygodny, ale jeś li jest jakiś prob...
 •  5 lat wstecz
Wakacje z dziećmi
Odpoczywaliś my w poł owie czerwca 2019. Wraż enia w zasadzie był y tylko pozytywne. Zakwaterowanie dla trzech osó b. Meble w pokojach są stare, poplamione, w rę cznikach są dziury.
 •  5 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Dżerba