Recenzje i historie o hotelach Dżerba

Historie turystyczne o Dżerba dodaj historię
Wi-Fi nie działa dobrze w całym pokoju?
Hotel odpowiada czterem gwiazdkom, ale o hotelu nie chcę pisać . Mó j mą ż i ja wcale nie lubiliś my morza. Jest bardzo brudna, jest duż o glonó w i w ogó le nie jest czyszczona.
 •  1 rok wstecz
Pierwsza połowa czerwca, czyli Odpoczynek z zamkniętymi granicami
Polecieliś my do Tunezji, jak wielu naszych rodakó w, w zwią zku z zamknię ciem Turcji i zamianą vouchera z Pegasy. Odpoczywaliś my w Djerba Gold Resort w pierwszej poł owie czerwca 2021 roku, polecieliś my dosł ownie pierwszym samolotem, gdy tylko Tunezj...
 •  2 roku wstecz
Hotel nie jest dla Rosjan!
Wybraliś my ten hotel na podstawie przedstawionej siatki. Ale jakie był o nasze rozczarowanie: brud, leniwy personel, hotel jest TYLKO dla Francuzó w. Dyskryminacja jest okropna!
 •  4 roku wstecz
Hotel jest dobry, ale internet nie jest zbyt dobry?
Podobał mi się hotel, personel jest przyjazny, podobał a mi się reszta, jedzenie jest doskonał e!! ! ! Na począ tku przeczytał em recenzję - był em zdenerwowany.
 •  4 roku wstecz
Brudny, pachnie pleśnią, piękne morze ratuje, ale na plaży jest szkło
Brud: pokó j superior na parterze (1103) jest brudny, wszystkie metalowe powierzchnie są zardzewiał e, w ł azience jest tyle wł osó w, ż e moż na prześ ledzić wszystkich goś ci z zeszł ego roku.
 •  4 roku wstecz
Szczegółowa recenzja
Skontaktowaliś my się z biurem podró ż y na miesią c przed wakacjami. Chcieli bez wizy, wię c zaproponowano Turcję , Cypr i Tunezję .
 •  4 roku wstecz
Są chwile, ale ogólnie świetnie!
Zatrzymują się tu gł ó wnie osoby starsze. Wielu emerytó w. Z dzieć mi generalnie nie warto chodzić po nie, jak jest plac zabaw i w zasadzie wszystko.
 •  4 roku wstecz
Hotel był bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
Wszystkim krajom WNP bardzo pomaga rosyjskoję zyczny pracownik Javar. Rozwią zuje problemy od zameldowania po zmianę czasu sprzą tania. I ogó lnie personel jest dobry, wszyscy starają się , aby twó j pobyt był wygodny, ale jeś li jest jakiś prob...
 •  4 roku wstecz
Wakacje z dziećmi
Odpoczywaliś my w poł owie czerwca 2019. Wraż enia w zasadzie był y tylko pozytywne. Zakwaterowanie dla trzech osó b. Meble w pokojach są stare, poplamione, w rę cznikach są dziury.
 •  4 roku wstecz
Jednym słowem horror
Odpoczywał od 7 do 18 lipca. Przylot, wszystko jest w porzą dku, ale w samolocie nakarmiono ich tylko 2 ciastkami, jeż dż ą c tam i z powrotem, lecą c przez kró lewski lot, no có ż , to wszystko ( Do hotelu przyjechaliś my wieczorem, od razu się...
 •  4 roku wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Dżerba