Recenzje i historie o hotelach Hammamet

Historie turystyczne o Hammamet dodaj historię
Marzenia się spełniają - to orientalna bajka
Wspaniał y projekt hotelu robi wraż enie. Spotkaliś my się w przyjaznej atmosferze, nie mó wimy innymi ję zykami niż ukraiń ski - nie przeszkadzał o to, od razu się dogadaliś my).
 •  2 miesięcy wstecz
Bardzo bardzo brudny!!!
W hotelu jest bardzo brudno! Wszystko jest brudne: sztuć ce w jadalni, szklanki, obrusy, szklanki, krzesł a. Lata wszę dzie. Nie moż na przynieś ć szklanek do ust - wszystkie są ź le umyte.
 •  3 miesięcy wstecz
Ładny hotel, ale nie przyjazny personel
Odpoczywał am z siostrą w tym hotelu od 03.06. 2023 do 13.06. 2023. Wszystko bardzo mi się podobał o: bungalowy, obsł uga personelu, morze, plaż a, jedzenie, teren hotelu i nie tylko.
 •  2 miesięcy wstecz
Wakacje w Tunezji
Hotel jest cał kiem niezł y. Pokó j jest przestronny i jasny. Wi-Fi jest bezpł atne zaró wno w pokoju, jak i na terenie obiektu. Pokoje był y sprzą tane codziennie.
 •  3 miesięcy wstecz
Cena-jakość jest idealna
Wybrał am hotel: dobra plaż a, czysta poś ciel i dobre jedzenie, moż na zjeś ć ś niadanie i kolację , a takż e zależ ał o mi na mał ym, kolorowym hotelu, ż eby odpoczą ć bez hał asu.
 •  2 roku wstecz
Dobry hotel na relaksujące wakacje?
Hotel został wybrany na podstawie opinii. Planowaliś my w zeszł ym roku, ale kwarantanna wprowadził a poprawki. Przyjechaliś my w nocy, rano usadowiliś my się , mieliś my nawet czas na odpoczynek przed ś niadaniem.
 •  2 roku wstecz
Bardzo źle dla sieci hoteli Iberostar?
Plusy: Teren jest duż y i zielony, basen i leż aki na ł ą ce są super. Pokoje są jasne i przestronne, z duż ymi balkonami. Sprzą taczki, kelnerzy w restauracji i animatorzy - Hana, Momo i Robin Hood - są przyjaź ni, mili i uś miechnię ci.
 •  3 roku wstecz
Ładny hotel z brudną plażą i złym jedzeniem?
Zamieszkał w pokoju dyż urnym 113 na drugim pię trze. Ten pokó j jest bardzo mał y, nawet dla jednego. . . przyjechał na kolację i bardzo zmę czony postanowił zostać w tym pokoju tej nocy.
 •  4 roku wstecz
Straszny
Piszę cał ą prawdę bez przesady. Przyjeż dż ają c do hotelu (byliś my 3 osoby dorosł e i 1 dziecko) na recepcji mł odzi ludzie, któ rzy generalnie nie rozumieją rosyjskiego, jakoś wymienili pienią dze przez telefon przez tł u...
 •  4 roku wstecz
Hotel jest dobry: personel jest przyjazny, animacja jest świetna!
1. Hotel został wybrany na gorą cym wycieczce we wrześ niu 2019 roku na 11 dni. Rozliczenie poszł o dobrze, dotarliś my do hotelu o 00:00 zameldowanie w recepcji był o dobrze wykonane przez administratora, widzą c ż e ludzie z drogi zrobili wszystko bardzo szy...
 •  3 roku wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Hammamet