Recenzje i historie o hotelach Warszawa

№1. Atos 2*
Ocena 9.1
 • 
Ocena 9.5
 • 
Ocena 10.0
 • 
Ocena 10.0
 • 
№5. Metropol 3*
Ocena 8.7
 • 
Już...
Historie turystyczne o Warszawa dodaj historię
Recenzja hotelu Atos
Był em mile zaskoczony, gdy otrzymał em nowoczesny pokó j z bardzo wygodnym ł ó ż kiem i dobrym prysznicem. Pokó j cał kowicie przekraczają cy standardy hotelu 2-gwiazdkowego.
 •  3 roku wstecz
Recenzja Hotelu Premiere Classe Warszawa
Personel nie mó wi po rosyjsku i ukraiń sku, tylko po angielsku i polsku. Hotel blisko dworca PKP, przemił a obsł uga, wszystko jest czyste w pokoju. Bez szamponu i ż elu pod prysznic.
 •  3 roku wstecz
Dobre miasto
Chciał em pojechać gdzieś na wł asną rę kę , ż eby nie polegać na nikim. Tutaj, nawiasem mó wią c, pojawił a się oferta - bilety do Europy za 200 UAH.
 •  3 roku wstecz
Przyzwoity hostel?
Hostel został wybrany ze wzglę du na swoją lokalizację , któ ra okazał a się bardzo dobra. Wszystko jest blisko, a wiele jest w zasię gu spaceru.
 •  3 roku wstecz
Super apartament!!!
Czę sto odwiedzam Warszawę i zawsze miał am pytanie, gdzie się zatrzymać . Cał kiem przypadkiem trafił am na GO APARTMENTS. Po prostu niesamowite apartamenty!
 •  3 roku wstecz
Śliczne krakowskie przedmieścia w pobliżu Pragi.
GDZIE ZNOWU JECHAĆ ? Ach, ten Ryanair, wszystko kusi i kusi ś miesznymi cenami lotó w do Europy. Po wspaniał ej wycieczce do Wilna zerkną ł em na oferty tego taniego przewoź nika i wcią ż szukał em ciekawej oferty.
 •  3 roku wstecz
Świetny hotel dla podróżnika z ograniczonym budżetem?
Był czł onkiem rzą dowej grupy ds. studió w nad problematyką integracji europejskiej. Hotel poł oż ony jest w ś cisł ym centrum biznesowej Warszawy (dworzec, muzeum domkó w dla lalek, pał ac kultury i nauki.
 •  4 roku wstecz
Krótka wycieczka do Warszawy
Zatrzymał em się w tym hotelu na 3 noce. Był em z rodziną i zajmował em 2 pokoje. Hotel jest bardzo czysty, nowoczesny, meble są nowe i stylowe.
 •  4 roku wstecz
Pokój jest dobry, ale widok z okna psuje całe wrażenie
Zarezerwował em pokó j przez internet, wybrał em super ofertę w kalendarzu cenowym, cena bardzo mnie zaskoczył a i dopiero gdy się w nim zadomowił em zdał em sobie sprawę , dlaczego ta oferta jest tak opł acalna - za oknem był a budowa!
 •  5 lat wstecz
Historia odwołanych lotów Wizzair
Odwoł anie lotu Wizzair Ta wycieczka został a pomyś lana jako mał y weekend z jarmarkami noworocznymi i pysznymi mię dzynarodowymi dania. Ale nasz ulubiony wizjoner wiedział , jak zaskoczyć podró ż nikó w.
 •  5 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Warszawa