Recenzje i historie o hotelach Zakopane

Ocena 10.0
 • 
Ocena 9.0
 • 
№3. Kolejarz 2*
Ocena 9.0
 • 
Ocena 10.0
 • 
№5. Swistak 3*
Ocena 10.0
 • 
Już...
Historie turystyczne o Zakopane dodaj historię
Dobry hotel, zadowolony?
Zameldowanie był o bardzo szybkie iw cią gu 10 minut byliś my w posiadaniu kluczy. Parking podziemny jest pł atny osobno. Bardzo dogodna lokalizacja - do obu wycią gó w moż na dojś ć pieszo.
 •  2 roku wstecz
Zdecydowanie polecam
Chł opaki, zdecydowanie polecamy ten hotel, a zwł aszcza parom z dzieć mi! Wspaniał e dwupię trowe apartamenty (mieliś my #6), wszystko nowe, w mieszkaniu kuchnia - wszystkie sprzę ty dla rodziny, internet i TV - są , czystoś ć idealna, widok z okna ...
 •  4 roku wstecz
Przytulne miejsce
Zaraz po Nowym Roku wybraliś my się w polskie Tatry. Wieś Poronin jest mał a, przytulna, niedaleko Zakopanego. Hotel (czyli willa) jest niewielki, z dogodną lokalizacją wzglę dem dworca kolejowego, zjeż dż alni, sklepó w, kawiarni, bankó w.
 •  4 roku wstecz
Recenzje Apartamentu Motylek
Mieliś my pecha z naszym hotelowym przewodnikiem, któ ry zawió zł nas do centrum Zakopanego, wył adował z autobusu i kazał jechać do hotelu tak, jak chcemy.
 •  5 lat wstecz
Recenzja Willi Orła
Wybraliś my tę willę , ponieważ znaliś my okolicę i cena był a odpowiednia. Nie jesteś my tu pierwszy raz i wszyscy wokó ł wiedzieli.
 •  5 lat wstecz
Urocze Zakopane
Chcieliś my odpoczą ć w Zakopanem, postanowiliś my wzią ć vouchery w zaufanej firmie. Zaproponowano nam wizytę w Mak Bambi Boutique, jako miejscu bardzo popularnym wś ró d turystó w i nie tylko są siednich krajó w, bardzo mi się tu pod...
 •  5 lat wstecz
Świetnie wypoczęliśmy
Zeszł ej zimy pochlebiał o nam z przyjació ł mi w gó ry. Zatrzymaliś my się w Swistak Bambi Rezydencja i od tego czasu uważ am to za najlepsze miejsce na ferie zimowe.
 •  5 lat wstecz
Stary zaniedbany hotel z oszukańczym i niemoralnym zarządzaniem?
1. Hotel pilnie potrzebuje remontu i renowacji wszystkiego, na co pada oko. Poł oż ony w centrum miasta i 10 minut spacerem od Krupovki, hotel zasł uguje na nowoczesny i unowocześ niony, aby zadowolić podró ż nych, a nie tylko portfel oboję tnego wł a"...
 •  6 lat wstecz
Strasznie za dużo pieniędzy!
1. Zabity numer za niezdrową cenę ! Kiedy zarezerwowaliś my hotel, uwiodł y nas pię kne zdję cia. W rzeczywistoś ci jest to dom z kartonu z tanim wnę trzem.
 •  6 lat wstecz
Doskonały hotel?
Odpoczywaliś my w Zakopanem pierwszy raz w tym roku, wszystko bardzo nam się podobał o! Przytulny hotel, pyszne jedzenie, uprzejma obsł uga. Pokoje są ciepł e, a ł ó ż ka wygodne.
 •  7 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Zakopane