Recenzje i historie o hotelach Lublin

№1. Luxor 3*
Ocena 10.0
 • 
Ocena 8.0
 • 
Ocena 8.0
 • 
Ocena 8.0
 • 
№5. U Buzunow 3*
Ocena 6.0
 • 
Już...
Historie turystyczne o Lublin dodaj historię
Hotel był świetnym uzupełnieniem wycieczki do Lublina
Przyjazny personel, szybkie zameldowanie. Stosunkowo blisko centrum i starego miasta, w pobliż u supermarket Bedronka, wiele kawiarni. Pokó j jest czysty i wygodny, jest zestaw do herbaty z czajnikiem, dwie filiż anki, herbata, kawa i 0.
 •  5 lat wstecz
Miasto 3 „K”: królowie, kozy, kościoły
Oczywiś cie był em już w Polsce. I wię cej niż raz. Ale tylko w Warszawie. I prawie zawsze był a to podró ż samochodem. Niezmiennie na trasie leż y miasto, któ re do tej pory wydawał o mi się mał o interesują ce.
 •  10 lat wstecz
O jedzeniu. Lublin (Polska)
Kró tka podró ż do Polski okazał a się spontaniczna, ale cudowna pod każ dym wzglę dem. Wielokrotnie już mó wił em, ż e choć nie jestem zbyt duż y (raczej nie bardzo : )), to lubię pysznie zjeś ć .
 •  10 lat wstecz
"Średniowieczny" hotel w ścisłym centrum Lublina
Hotel "Kleopatra" poł oż ony jest w samym centrum Lublina, 2 minuty spacerem od Zamku Kró lewskiego i Starego Rynku, w starej kamienicy. „Wehikuł czasu” dział a poprawnie: pomimo najnowocześ niejszego wnę trza, dzię ki otaczają cemu historycznemu centrum,...
 •  10 lat wstecz
Hotel jest bardzo elegancki i kosztuje bardzo niewiele. Nigdy nie zrozumieliśmy dlaczego
Wybierają c hotel w Lublinie (a jechaliś my wł asnym samochodem), starał am się rezerwować nie centrum, a obrzeż a. Nie ma problemó w z parkowaniem i są one przez wię kszoś ć czasu bezpł atne, a cena jest znacznie niż sza niż...
 •  10 lat wstecz
Zdrowie i sport - wszystko jest przechwycone ;)
Przyjazny personel, niczego nie przegapił . Pokoje są podstawowe, a wię kszoś ć z nich jest klimatyzowana. Hotel doskonale nadaje się na rodzinne wakacje lub treningi w prawie wszystkich dyscyplinach sportowych.
 •  13 lat wstecz
Spontaniczny Nowy Rok 2010
Zupeł nie zapomniał am napisać o spontanicznym Nowym Roku 2010. W ogó le rano 31 grudnia nawet nie wiedzieliś my, gdzie bę dą obchodzone obchody Nowego Roku.
 •  13 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Lublin