Recenzje i historie o hotelach Atol Addu

Brak wiadomości na temat Atol Addu   Pisać
Historie turystyczne o Atol Addu dodaj historię
Coś się stało z usługą
Nigdy nie wybieraj kategorii willi z basenem, jeś li nie chcesz chodzić.1, 5 km do plaż y. Po przybyciu na wakacje turyś ci zostali zakwaterowani w swojej kategorii pokoi, ale saaaamy otshib.
 •  7 lat wstecz
Z miłością do Malediwów i hotelu?
Marzenia się speł niają ! Nawet w trzygwiazdkowym hotelu…. Ale w raju! Najbardziej niezatarte wraż enie z wizyty na wyspie pozostawił a niezwykle bogata rafa domowa!
 •  12 lat wstecz
Jeśli jesteś aktywnym turystą, to Ci się spodoba
Jeś li szukasz ciszy, oderwania, biał ego piasku i przepię knych plaż , jeś li celem Twojej podró ż y na Malediwy jest wygrzewanie się na sł oń cu, pł ywanie i nic nierobienie, radzę rozpoczą ć zwiedzanie wysp od innego hotelu.
 •  12 lat wstecz
Rozkosz
Bardzo dobry. Wszystko jest w porzą dku, ale są wskazó wki: 1. weź willę w Wispering Palms - był am we wszystkich willach i jest tam naprawdę najlepiej.
 •  14 lat wstecz
Święta Nowego Roku.
mó j chł opak i ja postanowiliś my ś wię tować nowy rok na Malediwach. poszliś my do biura podró ż y i wybraliś my wycieczkę .
 •  15 lat wstecz
Malediwy Nowy Rok 2009
Odbyliś my wycieczki w ostatniej chwili na Malediwy 2 dni przed NG przez Tez Tour. Dopiero w dniu wyjazdu, 8 godzin wcześ niej, przyszł o potwierdzenie z hotelu, ż e są gotowi na przyję cie nas.
 •  15 lat wstecz
Pozostaje uzbroić się w cierpliwość i wszystko zmierzyć
Odpoczywaliś my na począ tku paź dziernika. Skorzystaliś my z usł ug agencji Kuda. ru, któ ra, jak się okazał o, nic nie wie o hotelach na Malediwach.
 •  16 lat wstecz
Odpocznij w raju w przystępnej cenie.
Wyspa jest bardzo duż a, poł ą czona z są siednimi wyspami zaporami piaskowymi i moż na po nich jeź dzić na rowerach (udostę pniane przez hotel za darmo).
 •  18 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Atol Addu