Recenzje i historie o hotelach Północny Atol Male

Historie turystyczne o Północny Atol Male dodaj historię
Idealne miejsce. Możesz odwiedzić kilka razy i zawsze znaleźć coś nowego.
Styczeń to czas, kiedy mó j mą ż i ja tradycyjnie jedziemy na wakacje tylko we dwoje, co roku nie mogę się doczekać wyjazdu, ponieważ zawsze staramy się wybierać najbardziej komfortowe oś rodki wypoczynkowe z dobrym wypoczynkiem i jakoś ci&...
 •  2 roku wstecz
Najlepsze na wyspie?
To był pierwszy raz na Malediwach, nie ma się z czym poró wnywać , wię c moje odczucia są takie: po przylocie, a ponad 20 osó b przyleciał o do tego hotelu z samolotu, spotkaliś my się w lokalnym porcie, walizki zabrał robotnicy i szliś my ...
 •  2 roku wstecz
piękny kurort
Począ tkowo planowaliś my wakacje w tym oś rodku w zeszł ym roku, ale sytuacja na ś wiecie, czyli covid, zmienił a nasze plany, wię c przeł oż yliś my to i pojechaliś my w maju tego roku.
 •  3 roku wstecz
Trochę o wakacjach na Malediwach
Uciekliś my na sł oń ce, nasyceni witaminą D, dodaliś my energii i uzupeł niliś my zapas mił ych wspomnień , dla wspomnień ekipy Club Med specjalne podzię kowania od cał ej naszej rodziny.
 •  3 roku wstecz
szyk
Odpoczywał o nas troje z có rkami 3.5 roku. Lecieliś my w kwietniu Azur Ukraine z Anex, bezpoś redni dziewię ciogodzinny czarter, nie był o komentarzy na antenie.
 •  3 roku wstecz
O klubach dziecięcych w ośrodkach Club Med na przykładzie Kani
W zeszł ym tygodniu wró ciliś my z wyprawy na Malediwy, jak zawsze Club Med, jak zawsze w peł nym skł adzie - mama-tata, Pasza 5 lat, Anyuta 6 lat i Vadim 14 lat.
 •  3 roku wstecz
Po prostu świetnie!
Ż yczymy mił ego wypoczynku! Lecieliś my razem z koleż anką , bez mę ż ó w, bez dzieci, po prostu peł en relaks i beztroska. W przyszł oś ci chę tnie polecę tu z dzieć mi, ale tym razem był program dla dziewczynek.
 •  3 roku wstecz
raj
Transfer ł odzią trwa 1 godzinę , wygodnie jest, ż e nie trzeba czekać na samolot, a na aerofob najlepsza opcja. Terytorium Wyspa jest bardzo zielona, ​ ​ pię kna, terytorium jest codziennie sprzą tane.
 •  3 roku wstecz
Pokoje są rustykalne?
„+”: + Czę ste promocje, gdy HB = FB. + Ś wietna rafa koralowa. + Zadbane, zielone terytorium. "-": - Pokoje są rustykalne.
 •  4 roku wstecz
Pierwszy hotel otwarty na Malediwach
„+”: + Duż a iloś ć restauracji z kuchniami z cał ego ś wiata: 8 restauracji i 3 bary. + Wspaniał a rafa domowa, poł oż ona bardzo blisko plaż y.
 •  4 roku wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Północny Atol Male