Święta Nowego Roku.

Pisemny: 15 styczeń 2009
Czas podróży: 30 grudzień 2008 — 6 styczeń 2009
Komu autor poleca hotel?: W przypadku podróży służbowych; Dla rodzin z dziećmi; Na wypoczynek z przyjaciółmi, dla młodzieży
Ocena hotelu:
8.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 10.0
Usługa: 8.0
Czystość: 9.0
Odżywianie: 8.0
Infrastruktura: 9.0
mó j chł opak i ja postanowiliś my ś wię tować nowy rok na Malediwach. poszliś my do biura podró ż y i wybraliś my wycieczkę . czekaliś my na potwierdzenie i pojechaliś my dalej. do Ghany. też latamy, ale nie hydroplanem, jak powiedział organizator wycieczek, ale zwykł ym samolotem. w ogó le jeden dzień cał kowicie w drodze, biorą c pod uwagę opó ź nienie samolotó w. To prawda, ż e ​ ​ w Ghanie powitał nas przedstawiciel hotelu i odprowadził do ł odzi. potem nastró j się poprawił . spacer dalej ocean pod gwiazdami jest super. Popł ynę liś my do hotelu, bardzo serdecznie powitano nas niezbę dnymi mokrymi zimnymi rę cznikami, dostaliś my sok i bardzo szybko się zał atwiliś my. Przydzielono nam tak zwanego lokaja, któ ry nas obsł ugiwał .
Teraz o domku. co powiedzieć trzeba zobaczyć . ogó lnie super. obsł uga.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał