Recenzje i historie o hotelach Przno

Brak wiadomości na temat Przno   Pisać
Historie turystyczne o Przno dodaj historię
Studio nie widok na morze - horror!!!!
Teraz w tej willi z có rką . Jesteś my doś wiadczonymi podró ż nikami i duż o podró ż ujemy, ale nigdy nie piszemy recenzji. Ponieważ zawsze byli szczę ś liwi.
 •  6 lat wstecz
Płatne wi fi, chociaż w ogóle nie jest to dozwolone !!! I śmieszne!!! Droga tuż pod twoim nosem
Hotel nie ma ż adnego terytorium, a tor jest oddalony o 10 metró w, gł oś no od samochodó w, ten hotel jest daleko od 4 *
 •  8 lat wstecz
wygodna willa, ale trochę oderwana od infrastruktury
Willa bardzo wygodna, czysta, z aneksem kuchennym, niezł y komplet naczyń , troskliwi wł aś ciciele, jednak sprzedawana jest jako hotel w Przno, ale okazuje się , ż e jest w miniaturowej wiosce Kamenevo sł yną cej z plaż y o tej samej nazwie, przystanek k...
 •  7 lat wstecz
Czysta, schludna willa?
Kto kocha ciszę bez dyskotek na plaż y - tego wł aś nie potrzebujesz. Spokojne, rodzinne wakacje. Do wyboru są trzy plaż e - mał a ż wirkowa, duż a ż wirowa i piaszczysta.
 •  9 lat wstecz
Ładny hotel blisko morza.
Duż y hotel "Maestral" z wł asną plaż ą , basenem i kasynem poł oż ony jest w przytulnej zatoce niedaleko miejscowoś ci uzdrowiskowej Przno, na Riwierze Budva.
 •  10 lat wstecz
Bardzo mi się podobało, polecamy wszystkim
Odpoczywaliś my w Villi Sarah od 1.09. 2013, kupiliś my bilet last minute i dobrze, ż e dopiero wtedy przeczytał am recenzje, inaczej by nas nie poszł o.
 •  10 lat wstecz
Cudowne wakacje
Hotel pozostawił po sobie pozytywne wspomnienia. Jest kilka drobnych niedocią gnię ć , gł ó wnie dotyczą cych obsł ugi pokoju, ale generalnie byliś my zadowoleni, ż e nie popeł niliś my bł ę du przy wyborze hotelu na nasze wakacje.
 •  10 lat wstecz
Willa nie jest zła, choć rozczarowana pewnymi niedociągnięciami
Ogó lnie willa nie jest zł a, choć rozczarowana pewnymi niedocią gnię ciami, na któ re nie byliś my gotowi, ale nie zepsuł y nam miesią ca miodowego : ) Plusy: spokojne miejsce, balkon z pię knym widokiem, klimatyzacja, internet.
 •  10 lat wstecz
Cudowne wakacje.
Kilka dni temu wró cił am z Czarnogó ry, gdzie spę dził am niezapomniane wakacje. Bardzo podobał mi się ten kraj, a ludzie są bardzo przyjaź ni i goś cinni.
 •  10 lat wstecz
Święta w Czarnogórze
Odpoczą ł em z rodziną w Czarnogó rze po raz pierwszy. Willa jako cał oś ć odpowiada opisowi, z wyją tkiem nastę pują cych: willa nie ma wł asnej plaż y, tylko plaż a Kamenevo i plaż a hotelowa Maestral znajdują się w po...
 •  10 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Przno