Recenzje i historie o hotelach Czarnogóra

Historie turystyczne o Czarnogóra dodaj historię
Wakacje w Czarnogórze
Dzień dobry wszystkim! Chcę podzielić się chwilami z moich wakacji w Rafailovici. Mieszkaliś my w dwupokojowym mieszkaniu w Villa Maya. Cał kiem przyzwoite i czyste.
 •  3 miesięcy wstecz
Dedykowane osobom planującym odwiedzić Czarnogórę
Plany spę dzenia wakacji w Czarnogó rze i poznania tego bał kań skiego kraju powstał y jeszcze przed Covid 2019, ale uniemoż liwił o to wiele powodó w, a marzenie miał o się speł nić dopiero we wrześ niu 2021 roku.
 •  1 rok wstecz
Czarnogóra. Aksamitny sezon. Część trzecia. Gastronomia z lekkim, romantycznym zacięciem
Czarnogó ra. Aksamitny sezon. Czę ś ć pierwsza. „Wprowadzenie” >>> Czarnogó ra. Aksamitny sezon. Czę ś ć druga. "Turysta wycieczkowy" >>> I przy zdrowych zmysł ach!
 •  2 roku wstecz
Czarnogóra. Aksamitny sezon. Część druga. „Wycieczka i turysta”
Czarnogó ra. Aksamitny sezon. Czę ś ć pierwsza. Randki>>> Aby lepiej poznać kraj, trzeba oczywiś cie zagł ę bić się w jego historię i nowoczesnoś ć .
 •  2 roku wstecz
Czarnogóra. Aksamitny sezon. Część pierwsza. "Znajomy"
Uczę się serbskiego tylko dlatego, ż e Ż e moż esz ś miać się bez celu. Czarnogó ra w tym roku stał a się generalnym hitem sezonu turystycznego, co potwierdza po prostu ogromna liczba historii, z któ rych już szczegó ł ...
 •  2 roku wstecz
Chao, Czarnogóra! Ukończenie
Rozpocznij tutaj >>> Został nam cał y dzień . I nadal nie zdecydował em, doką d się udać . Do Hercega Noviego? Lub odwrotnie, do Ulcinj?
 •  2 roku wstecz
Chao, Czarnogóra! (dzień szósty)
Rozpocznij tutaj >>> W pią tek, jak pamię tasz (lub nie pamię tasz), wykupiono wycieczkę po kanionach. Wszyscy zostaliś my zabrani z tej samej kawiarni Taboo, co podczas poprzedniej wycieczki.
 •  2 roku wstecz
Chao, Czarnogóra! (dzień piąty)
Rozpocznij tutaj >>> Dzisiaj postanowił em odpoczą ć . Nigdzie nie odchodź . Wę druj po okolicy. Interesował y mnie plaż e za Mogren. Nie moż na się do nich dostać wzdł uż wybrzeż a, ale Mapy mi pokazał y kilka ś cież e...
 •  2 roku wstecz
Chao, Czarnogóra! (dzień czwarty)
Rozpocznij tutaj >>> Z ż alem dowiedział em się , ż e nie znajdziesz tu przyzwoitych zachodó w ani wschodó w sł oń ca. Sł oń ce wschodzi zza gó ry, doś ć pó ź no, a takż e zachodzi za gó rą .
 •  2 roku wstecz
Chao, Czarnogóra! (dzień trzeci)
Rozpocznij tutaj >>> Rano. Wtorek. Sveti Stefan czeka Na kolacji poprzedniego dnia nie moż na był o ż uć prosciutto. Nazwał em to „przyjaź ń mię sną - przeż uj to, przekaż innemu!
 •  2 roku wstecz
Pokaż więcej »