Święta w Czarnogórze

Pisemny: 26 wrzesień 2013
Czas podróży: 14 — 28 lipiec 2013
Ocena hotelu:
6.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 6.0
Usługa: 7.0
Czystość: 7.0
Infrastruktura: 6.0
Odpoczą ł em z rodziną w Czarnogó rze po raz pierwszy. Willa jako cał oś ć odpowiada opisowi, z wyją tkiem nastę pują cych: willa nie ma wł asnej plaż y, tylko plaż a Kamenevo i plaż a hotelowa Maestral znajdują się w pobliż u; mał y minimarket nie pasuje do nazwy supermarketu. Pokoje są mał e i przytulne, kuchnia bardzo mał a (jedna osoba obraca się z trudem), ł azienka poł ą czona i ró wnież mał a, balkony z widokiem na morze tylko na drugim pię trze są wystarczają co duż e, aby tam usią ś ć i nakryć do stoł u. Room service jest normalny, sprzą tanie odbywał o się pod naszą nieobecnoś ć , nikt nie zawracał sobie gł owy relaksem. Moż esz zjeś ć na plaż y lub przejś ć przez tunel do Rafailovici. Czarnogó rze podobał y się wszystkie wraż enia w tej recenzji, nie mogę powiedzieć .
Przetłumaczone automatycznie z rosyjskiego. Zobacz oryginał