Cudowne wakacje

Pisemny: 3 wrzesień 2013
Czas podróży: 21 — 31 sierpień 2013
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje; Dla rodzin z dziećmi
Ocena hotelu:
7.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 7.0
Usługa: 8.0
Czystość: 7.0
Odżywianie: 9.0
Infrastruktura: 8.0
Hotel pozostawił po sobie pozytywne wspomnienia. Jest kilka drobnych niedocią gnię ć , gł ó wnie dotyczą cych obsł ugi pokoju, ale generalnie byliś my zadowoleni, ż e nie popeł niliś my bł ę du przy wyborze hotelu na nasze wakacje. Bardzo dogodna lokalizacja, w pobliż u czysta i dobrze wyposaż ona plaż a, moż na spacerować przez park każ dego wieczoru na wyspę Ś w. - są i ryby i mię so. Cukiernik ogó lnie dobrze zrobiony. ). Na brzegu istnieje kilka restauracji, w któ rych moż na zjeś ć , za hotelem znajduje się restauracja rybna. Personel w recepcji jest bardzo przyjazny, ile razy się zgł aszali, każ da proś ba został a speł niona w terminie. Ogó lnie rzecz biorą c, dla osó b, któ re chcą się zrelaksować , ten hotel jest odpowiedni. Có ż , jeś li chcesz się zabawić , jest tutaj kasyno, to 20 minut jazdy autobusem do Budvy, któ ry kursuje co 15 minut, cena biletu to 1.5 euro. Wyspa ś w. Szczepana oddalona jest od obiektu o 20 minut spokojnego spaceru. 30-40 minut do miasta Petrovac, autobus ró wnież tam jeź dzi, tylko trochę rzadziej.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał