Recenzje i historie o hotelach Pafos

Patos  • 
№2. Plaża Lara
Patos  • 
Patos  • 
Patos  • 
Patos  • 
Muzea  •  Architektura  •  Wycieczki  •  Inny...
Historie turystyczne o Pafos dodaj historię
Żmija!
W poś piechu zarezerwowaliś my apartament z dwiema sypialniami (nr 102) na jedną noc, przyjeż dż ają c bardzo pó ź nym wieczorem, byliś my przeraż eni brudem i martwotą pokoju.
 •  1 rok wstecz
Hotel jest bardzo dobry?
Hotel obsł ugiwany jest przez dobrze wyszkolony i odpowiedzialny personel. Wszę dzie czysto i schludnie, trawniki są koszone. Rę czniki i poś ciel zmieniane są jak w zegarku każ dego dnia.
 •  2 roku wstecz
Brak bezpieczeństwa w hotelu?
Odpoczywaliś my od 23 maja do 5 czerwca jako rodzina 2 osó b dorosł ych i 2 dzieci (3 i 8 lat). W nocy z 30 na 31 maja mię dzy godziną.00:00 a 03:00 zostaliś my okradzeni w naszym pokoju hotelowym podczas snu.
 •  2 roku wstecz
3* hotel
Kategoria 4+ odpowiada tylko pokojom kategorii superior - kwadrat, nowe wnę trze, wyciszenie, duż e ł ó ż ko, owoce i wino na spotkania, szlafroki, czajnik oraz zestaw kawa/herbata/ś mietanka.
 •  3 roku wstecz
Recenzja Panareti Coral Bay Resort
Hotel jest pię kny, niedaleko morza 5 minut spacerkiem. Podobał o nam się wszystko. Jedzenie dobre i urozmaicone. Trochę daleko od centrum miasta, ale nie widzieliś my już ż adnych wad.
 •  4 roku wstecz
Dobry, cichy hotel dla emerytów?
Pierwszy raz był na Cyprze. Czytał am wcześ niej, ż e zimą odpoczywają tam gł ó wnie emeryci. Tak, rzeczywiś cie, relaksują ce wakacje.
 •  4 roku wstecz
Doskonały hotel?
Podró ż owaliś my razem. Osiedlone od razu w duż ym mieszkaniu z dwiema sypialniami i dwiema ł azienkami, na pię trze. Myś lę , ż e to nie był sezon i mieliś my szczę ś cie)).
 •  4 roku wstecz
Nie wszystko złoto, co się świeci
Wielkie syberyjskie pozdrowienia dla wszystkich podró ż nikó w! Duż o podró ż ujemy z ż oną , ale recenzję piszę po raz pierwszy.
 •  4 roku wstecz
Październikowe lato na Cyprze
Na począ tek hotel zmienił nazwę i doł ą czył do sieci Louis w maju 2018 r. , wię c wszystkie poprzednie recenzje odnoszą się do zupeł nie innego hotelu, a oceny na Turpravda powinny zostać anulowane.
 •  4 roku wstecz
Recenzja Corallia Beach Hotel Apts
Hotel jest dobry, jedzenie i obsł uga był y dobre. W pokoju był jeden minus - był y są siednie drzwi z są siednim pokojem i przez to wszystko, co się tam dział o, był o cał kowicie sł yszalne.
 •  4 roku wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Pafos