Recenzje i historie o hotelach Ajia Napa

Ajia Napa  • 
Ajia Napa  • 
Ajia Napa  • 
Ajia Napa  • 
Ajia Napa  • 
Muzea  •  Architektura  •  Wycieczki  •  Inny...
Historie turystyczne o Ajia Napa dodaj historię
Nie przyjadę więcej do tego hotelu.
Có ż , zacznę od dobrego. Jedzenie jest pyszne, do morza niedaleko, personel jest dobry, wszyscy opró cz kierownika hotelu. Pozwala sobie na bycie niegrzecznym w stosunku do goś ci.
 •  8 miesięcy wstecz
Lato w listopadzie
To mó j szesnasty kraj i trzecie ś wię to w 2021 roku. 10 dni europejskich wakacji w dobrym hotelu, doskonał a obsł uga i niesamowicie zbombardowane morze, atrakcje kulturalne, pię kna przyroda, pyszna kuchnia przydadzą się każ demu.
 •  2 roku wstecz
Brawo!
Niesamowity kraj, wspaniał y hotel, doskonał e jedzenie, rozwinię ta infrastruktura, przepię kne morze, mnó stwo atrakcji kulturalnych.
 •  2 roku wstecz
Dobry hotel?
Wydawał o mi się , ż e hotel został nieco pochwalony w recenzjach. Zwykł y hotel ze swoimi zaletami i wadami. Mieliś my pokó j z widokiem na morze, poprosiliś my o podanie na najwyż szym pię trze.
 •  3 roku wstecz
Dobry hotel?
Wszystko zgadza się z opisem i zdję ciem na stronie. Pokoje są przestronne, jest duż y taras ze stoł em. Poś ciel był a zmieniana 3 razy, podczas kontaktu z recepcją wszystkie powstał e problemy został y rozwią zane.
 •  3 roku wstecz
Koszmar jedzenia!
Po przyjeź dzie usiedliś my szybko! Lobby wyglą da reprezentacyjnie! Pokó j wymaga remontu. W szafie pó ł ki przeznaczone na ubrania był y zatkane deskami.
 •  3 roku wstecz
Nigdy nie piszę recenzji, ale nie mogłem się oprzeć i postanowiłem ostrzec przyszłych podróżników
Jak na hotel 2* wizualnie to nawet nic. My, podró ż ują c wię cej niż raz, zawsze wybieraliś my opcję ekonomiczną , dlatego zatrzymaliś my się w tym hotelu na podstawie opinii) Ale od pierwszego dnia odprawy zaczę liś my mieć problemy ...
 •  3 roku wstecz
Dobry hotel?
Podobał mi się hotel, komfortowy pobyt. Przenió sł się do nowego budynku na drugim pię trze. Pokó j posiada klimatyzację , suszarkę do wł osó w, czajnik, kubki.
 •  3 roku wstecz
Świetny hotel butikowy?
Dobry, przytulny hotel poł oż ony w centrum Ai-Napa. Z dwó jką dzieci wzię liś my pokó j deluxe z duż ym tarasem, wszystko nowe i stylowe.
 •  3 roku wstecz
Pojechał do Odessy i pojechał do Chersoniu
W rzeczywistoś ci, oczywiś cie, ani Odessa, ani Chersoń . Wszystko jest znacznie trudniejsze. Wł aś nie zdecydował em się odwiedzić Cypr Pó ł nocny z rodziną , kupił em bilety do Larnaki, dostał em buł garską wizę i pol...
 •  3 roku wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Ajia Napa