Recenzje i historie o hotelach Nikozja

Larnaka  • 
Ajia Napa  • 
№3. Plaża Nissi
Ajia Napa  • 
Larnaka  • 
Limassol  • 
Muzea  •  Architektura  •  Wycieczki  •  Inny...
Brak wiadomości na temat Nikozja   Pisać
Historie turystyczne o Nikozja dodaj historię
Tylko koszmar i horror!
Przyjechaliś my do hotelu cał ą rodziną , ja z mę ż em i dwó jką dzieci. Nieprzyjemnie niegrzeczny personel spotkał się z nami bardzo ź le i nie byliś my mile widziani.
 •  6 lat wstecz
Idealne miejsce!
CyprNikozjaAsty 2*
Wybrał am hotel wył ą cznie na podstawie opinii, wię c wybrana opcja nie moż e pochwalić się bliskoś cią historycznego centrum Nikozji - spacer do muzeum archeologicznego zajmuje okoł o 20 minut.
 •  9 lat wstecz
Hotel butikowy to hotel butikowy.
Mini-mini-hotel z tylko 4 pokojami w pó ł nocnej (tureckiej) czę ś ci Nikozji (Lefkosi). Zwykł a rezydencja na starym mieś cie, któ ra został a przebudowana przez wł aś ciciela, zachowują c jednocześ nie narodowy smak.
 •  9 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Nikozja