Recenzje i historie o hotelach Larnaka

Historie turystyczne o Larnaka dodaj historię
Jest to całkiem znośne, jeśli nie ma specjalnych roszczeń.
Cał kiem znoś ne. Pokó j 102, pię tro wyż ej po schodach. Widok z okna to peron dla samochodó w, otwarta kawiarnia, dalej czyjeś osiedle, widok ogó lny na wą ską uliczkę Vergi.
 •  1 rok wstecz
Hotel wymaga remontu?
Hotel wymaga remontu, nawet przy recepcji widoczne są ś lady przeciekają cego dachu. Meble są stare. Internet jest dobry w cał ym hotelu. Utrzymanie norm, czyszczenie norm, codziennie.
 •  3 roku wstecz
Jest niuans w rodzaju pokoi, a więc dobre 2 *
Pierwszy raz pojechaliś my na Cypr. Znalazł em najbardziej opł acalną opcję ze ś niadaniem i kolacją na 5 nocy w tym hotelu. Hotel poł oż ony jest w dzielnicy Dikelia, 10 km od Larnaki.
 •  4 roku wstecz
Recenzja Flamingo Beach Hotel
Typowy 3-gwiazdkowy hotel. Są dzą c po zaistniał ej sytuacji hotel oceniam na 7 punktó w. Dostaliś my boczny pokó j, morze nie jest widoczne, musieliś my poprosić o zmianę pokoju, ale zrobili to z ż alem na pó ł .
 •  4 roku wstecz
Poza sezonem, zimą jest to świetne niedrogie miejsce i bardzo lampowy hotel
Zatrzymał em się w tym hotelu przed kwarantanną . Luty 2020. Bardzo podobał mi się hotel - zimą prawie nie ma w nim ludzi, jest cicho, blisko morza, blisko centrum miasta i wszystkich zabytkó w, 10 minut spacerem od fortecy Larnaki, grobowca Ł azarza.
 •  4 roku wstecz
Recenzja Flamingo Beach Hotel
Mieliś my mieszkać we Flamingo, ale po przyjeź dzie powiedziano nam, ż e w hotelu nie ma wody i przenieś li nas do mieszkań dalej od morza, mieszkaliś my gdzieś na podwó rkach.
 •  5 lat wstecz
Przegląd Crown Resorts Henipa
W hotelu wszystko był o super, wszystkim się podobał o. Zjedliś my tylko ś niadanie, nie są zł e. Mieliś my pokó j dla 3 osó b, dostaliś my nowszy budynek, wszystko był o w porzą dku.
 •  5 lat wstecz
Recenzja Palm Beach Hotel & Bungalows
Zameldowanie w hotelu był o szybkie. Pokó j był ok, trochę zuż yty, ale bez wię kszych wad. Uwagi dotyczył y tylko nowoś ci w pokoju, ale naprawdę podobał nam się hotel i teren, jedzenie i plaż a.
 •  5 lat wstecz
Dobry, ale bardzo "zmęczony" hotel. WSZYSTKO oprócz klimatyzacji.
Wybraliś my się na wycieczkę w ostatniej chwili na 6 dni ś niadanie i kolację za 550 euro. Pewnie nie warto pł acić wię cej, ale nie wiadomo, kto zarobił te pienią dze.
 •  5 lat wstecz
Odpoczynek zakończył się sukcesem!
Dzień dobry wszystkim! Podczas gdy wraż enia są ś wież e, postanowił em napisać recenzję . Byliś my w hotelu od 12.05. 19 do 19.
 •  5 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Larnaka