Recenzje i historie o hotelach Durres

Historie turystyczne o Durres dodaj historię
Zajebisty hotel
Wszystko w cenie Byliś my w tym hotelu, sierpień.10. - 17. , rok 2023, all inclusive, dwie osoby dorosł e. Zacznijmy od DOBRYCH rzeczy - hotel jest estetyczny i czysty, pokoje, rę czniki, poś ciel zmieniane codziennie, okna, schody, WC, ł azienki, podł ogi - wszyst...
 •  11 miesięcy wstecz
Bardzo ładny hotel z własnym oddzielnym terytorium
Dodam trochę pozytywó w o hotelu. Sam hotel jest bardzo ł adny, ró ż ni się od hoteli w pobliż u tym, ż e ma wł asny zadbany teren.
 •  11 miesięcy wstecz
hotel jest ładny, ale są niuanse
Hotel zasł uguje na swoje gwiazdki. Personel recepcji jest w peł ni angloję zyczny z dobrym poziomem ję zyka angielskiego. Pokoje są ró ż ne, jak sobie ż yczysz.
 •  1 rok wstecz
hotel jest ładny, ale są niuanse
Hotel zasł uguje na swoje gwiazdki. Personel recepcji jest w peł ni angloję zyczny z dobrym poziomem ję zyka angielskiego. Pokoje są ró ż ne, jak sobie ż yczysz.
 •  1 rok wstecz
Sovkovy hotel i pseudo ol włącznie
Có ż , zró bmy to po kolei. Przejazd do hotelu. Podró ż na lotnisko trwa 40 minut, po przylocie do Golem (dzielnica Durres) dwó ch praktykó w hotelu, tuż przy ulicy, stał o smrodem z rą k elektroenergetykó w i nie powiem, ż e są w su...
 •  1 rok wstecz
Pracownicy hotelu nie są przyzwoici
Wybrał am hotel na podstawie zdję ć , chciał am zobaczyć Albanię , postanowił am zostać w tym hotelu. Z gó ry powiem, ż e kiedy zamawiał em hotel, nie był o pokoi z widokiem na morze, basen, ogró d, był y tylko standardowe, rodzin...
 •  2 roku wstecz
Hotel jest czysty.
Ale w pokoju nie ma czajnika i suszarki do wł osó w. Telewizor nie dział ał . Nie ma do kogo się zwró cić z tymi pytaniami. Na recepcji nie ma nikogo przez cał e dni.
 •  2 roku wstecz
Bardzo mi się podobało
Hotel jest mał y, ale bardzo przytulny. Terytorium jest pię kne, pierwsza linia jest przyjemna. W restauracji pyszne jedzenie, ś niadania monotonne, ale kolacje bardzo eleganckie i inne.
 •  2 roku wstecz
Głębokie rozczarowanie
1. Wybraliś my ten hotel, ponieważ czytamy, ż e ma wł asną plaż ę z leż akami. Jak się jednak okazał o, wszystko w tym hotelu nie jest takie samo jak w innych krajach.
 •  2 roku wstecz
Dobry hotel. Blisko morza
Kupił em wycieczkę w paź dzierniku. Zorganizowano transfer z lotniska do hotelu. Przyjechaliś my doś ć pó ź no, okoł o 20:30.
 •  3 roku wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Durres