Recenzje i historie o hotelach Saranda

Historie turystyczne o Saranda dodaj historię
Dobra lokalizacja hotelu z przyjaznym i pomocnym personelem?
Hotel poł oż ony blisko centrum, pokoje są czyste i zadbane. Goś cinny i pomocny personel. Na proś bę o zmianę pokoju na wię kszy, ponieważ potrzebowaliś my dwó ch pojedynczych ł ó ż ek, przeniesiono nas do pokoju trzyosobowego z ...
 •  3 roku wstecz
„Odpoczynek” w Albanii
Nie mogł em się powstrzymać od dzielenia się moją „radoś cią ” z bycia w tym kraju. Jeś li chcesz zrujnować wakacje, to jest to miejsce dla Ciebie.
 •  3 roku wstecz
Wakacje w Albanii
Pierwszy raz w Albanii. Odpoczywaliś my w Sarandzie w hotelu Troy Apartment 3* w lipcu 2021 roku. Jeś li chodzi o Albanię , to już w zeszł ym roku zdecydował am, ż e pozostał o tylko wybrać oś rodek.
 •  3 roku wstecz
Całkiem przyzwoity hotel w tej cenie?
Pierwszy raz w Albanii. Wybraliś my hotel Troy apt ze wzglę du na dobrą cenę . Hotel ma plusy i minusy. Sam hotel poł oż ony jest na obrzeż ach Sarandy, przedostatni na ulicy, dalej są pola i ł ą ki.
 •  3 roku wstecz
Źle
Transfer z Tirany 6 godz. Przewodnik powiedział , ż e jest zmę czona i nie powie nic o Albanii. Przybył o 3 nad ranem, nikogo nie był o w recepcji.
 •  3 roku wstecz
Hotel nie pasuje do recenzji online
Pó jdę prosto do hotelu, ponieważ ta recenzja dotyczy hotelu, a nie cał ego kraju. 1. Pokó j normalny, meble nie nowe, ale w dobrym stanie. 2. Personel jest przyjazny, ale nic nie rozumie po rosyjsku.
 •  3 roku wstecz
Jeśli chcesz zrujnować wakacje, to jest miejsce dla Ciebie.
Bą dź przygotowany, ż e hotel nie ma ZIMNEJ wody pod prysznicem i bę dziesz musiał umyć się wrzą tkiem. Pod prysznicem nie ma odpł ywu, wię c po prysznicu cał a ł azienka jest wypeł niona wodą , któ ra nigdzie nie odpł y...
 •  3 roku wstecz
Stary hotel ze starymi meblami?
Hotel jest stary, wszystko w ł azience jest zardzewiał e i na wpó ł sprawne. Telewizor nie dział ał , w pokoju nie był o Wi-Fi. Jest stara zardzewiał a deska do prasowania, ale nie ma ż elazka.
 •  4 roku wstecz
Jeden z najgorszych
Hotel nie posiada wł asnej plaż y, spacer na normalną plaż ę zajmuje okoł o 20 minut. . . Recepcja nie dział a (zawsze był a zamknię ta).
 •  4 roku wstecz
Cudowny hotel?
Hotel jest po prostu cudowny, pokoje są dobre, meble są nowe, jest wystarczają co duż o szaf. W pokoju znajduje się kuchnia, a takż e wystarczają ca iloś ć jedzenia.
 •  5 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Saranda