Recenzje i historie o hotelach Ksamila

Brak wiadomości na temat Ksamil   Pisać
Historie turystyczne o Ksamil dodaj historię
Świetny hotel, nowy i idealnie czysty?
Ś niadania przepyszne, gospodarze sympatyczni i szczerzy. Był o nam bardzo wygodnie. Pokó j jest wygodny, doskonał a izolacja akustyczna, meble i materiał y wysokiej jakoś ci, chce się wszystkiego dotykać i siedzieć w pokoju.
 •  3 roku wstecz
Najbardziej komfortowy i czysty hotel?
Bardzo wygodny, bardzo czysty hotel. Z niesamowitą kolacją . Codziennie byliś my zaskoczeni i bardzo duż e porcje. Jest to prywatny hotel, cał a rodzina to bardzo przyjaź ni ludzie.
 •  3 roku wstecz
Najgorsze wakacje w naszym życiu
Mieszkaliś my w tym hotelu, gdzie na ś niadanie dla 15 osó b dają jedną filiż ankę kawy dla wszystkich, gdzie nie zmienia się rę cznikó w i nie wyrzuca ś mieci.
 •  3 roku wstecz
Brak obsługi, chamstwo i groźby wyrzucenia z hotelu?
Wybierz ten hotel na podstawie opinii na Booking. com. Po raz pierwszy spotkał em się z taką chamstwem i pró bami napadu. Nawet ż el pod prysznic i szampon.
 •  3 roku wstecz
Sowiecki obóz pionierski
Wybraliś my się na wycieczkę z Biura Podró ż y, wybraliś my Albanię jako coś nowego. Hotel jest nowy, wystró j jest nowoczesny.
 •  3 roku wstecz
Dość daleko od morza
Ż adnych produktó w higienicznych, o papier toaletowy trzeba poprosić . Na podł odze w ł azience zawsze jest woda - nie ma normalnego przepł ywu.
 •  4 roku wstecz
Wrażenia są pozytywne!
Plusy: Lokalizacja: hotel znajduje się.5 minut od plaż y. 15 minut do centrum, co był o dla nas plusem, bo przyjechaliś my odwró cić uwagę od zgieł ku miasta.
 •  5 lat wstecz
Świetny hotel, polecamy?
Wybraliś my ten hotel kierują c się zasadą ceny do jakoś ci, ale kiedy przyjechaliś my okazał o się , ż e jest jeszcze lepszy niż na zdję ciu.
 •  5 lat wstecz
Recenzja hotelu Aler Bianco
Zdecydowaliś my się na wakacje w Albanii. Wybraliś my hotel na podstawie zdję ć , zgodnie z opiniami, choć nie był o ich wiele, podobał o nam się , ż e hotel jest cał kiem nowy.
 •  5 lat wstecz
Ładny, przytulny hotel w spokojnej okolicy?
Zatrzymaliś my się w hotelu przez trzy dni w ramach promocyjnej wycieczki z Miń ska. Hotel jest nowy (odpowiednio wszystko w nim), otwarcie odbył o się.
 •  5 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Ksamil