Elysee Beach 5*– Opinie

4
Ocena 5.310
na podstawie
4 opinii
8.5 Numer
8.0 Usługa
9.0 Czystość
8.0 Odżywianie
7.5 Infrastruktura
Hotel położony jest nad brzegiem morza w okolicy Camyuva, 10 km od Kemer, 65 km od lotniska, 54 km od Antalyi.Więcej →
аватар Marisabellka
 •  podróżował 16 lat wstecz
Ocena 8.0
Poszedł em wię c w doskonał ej izolacji, bardzo się martwił em, ż e bę dzie nudno. ale. . . nie nudził eś się . Zacznę w kolejnoś ci: Przybycie do hotelu (a był a pó ź na noc, zmę czenie lotem wpł ynę ł o w pewnym stopniu) na tle horroró w biura podró ż y, któ re po drodze straszył o mnie kradzież ami, wypadkami i wszelkiego rodzaju nieszczę ś ciami to mogł o mi się przydarzyć w Turcji (chociaż nie jechał em tam pierwszy raz i wiem gdzie, co i jak, szczerze mó wią c, za daleko posuwam się ) ja, jak zaraza na recepcji, nie mogł em okreś lić DLACZEGO proszą mnie o paszport i adres zameldowania w moim ojczystym kraju ! ! )) Szczerze mó wią c był em trochę oszoł omiony presją kierownikó w przyjmują cych, chł opak w recepcji ze zł oś liwie sł odkim uś miechem, dał mi klucz do pokoju (wtedy nie rozumiał am co to za uś miech) a teraz niosą moje rzeczy. … Już ▾ Poszedł em wię c w doskonał ej izolacji, bardzo się martwił em, ż e bę dzie nudno. ale. . . nie nudził eś się .
Zacznę w kolejnoś ci:
Przybycie do hotelu (a był a pó ź na noc, zmę czenie lotem wpł ynę ł o w pewnym stopniu) na tle horroró w biura podró ż y, któ re po drodze straszył o mnie kradzież ami, wypadkami i wszelkiego rodzaju nieszczę ś ciami to mogł o mi się przydarzyć w Turcji (chociaż nie jechał em tam pierwszy raz i wiem gdzie, co i jak, szczerze mó wią c, za daleko posuwam się ) ja, jak zaraza na recepcji, nie mogł em okreś lić DLACZEGO proszą mnie o paszport i adres zameldowania w moim ojczystym kraju ! ! )) Szczerze mó wią c był em trochę oszoł omiony presją kierownikó w przyjmują cych, chł opak w recepcji ze zł oś liwie sł odkim uś miechem, dał mi klucz do pokoju (wtedy nie rozumiał am co to za uś miech) a teraz niosą moje rzeczy. . . wyprowadzają je z budynku, wyprowadzają z podwó rka. . . przez fontanny z wodą klomby. . . do pokoju w pó ł piwnicy z nazwą "numer" pytam chł opaka: "Czy to numer? Tu nawet okien nie ma !!! ? " a on mi odpowiedział : "Ale tu jest klimatyzator osobisty". . . ! ! potem oczywiś cie przebił o się przeze mnie, poszł am przeklinać z kierownikiem (chociaż nie jestem osobą konfliktową ) po kilku rozgrywkach, obiecali mi rano zmienić pokó j, ale w drugim budynku, w gł ó wny (jak się pó ź niej okazał o) trzeba dostać.20 y, e, w zasadzie nic nie zapł acił em. Po wypiciu z ż alu w barze w holu nadal nie poszedł em wypeł nić szalonej nocy, witam chł opcó w z Rosji (czekał eś na to, jakie recenzje zostawił bym o hotelu))))! ! Swoją drogą to jest najwię kszy minus hotelu - to recepcja. . . drodzy managerowie, ograniczcie tam swoich pracownikó w. Oto mó j negatyw. . .
No có ż , wszystko inne to czysty pozytyw, jeś li nie ma się do czego przyczepić niezbyt nowe budynki (w koń cu dawno nie był y remontowane), kilku niechlujnych kelneró w)) wię c atmosfera super, woda, morze, plaż a jest duż a, bardzo duż a +, basen tylko wydaje się mał y na zdję ciach, ANIMACJA DZIAŁ A NA 100% gdyby nie oni, hotel miał by tylko 4 * i bardzo dzię kuję za ciepł o i szczeroś ć , w ogó lnie wszystko zależ y od ludzi, mieliś my super zameldowanie, wszyscy są przyjaź ni, ż yczliwi, pogodni i spokojni )))) Tę sknię za wszystkimi niesamowicie. Nie bę dę komentował jedzenia (standard za 5* w tureckich hotelach all-incl. ) Wszystkie dobre wraż enia i rady: broń cie swoich praw w recepcji, moż ecie się zgodzić z każ dym, co najważ niejsze, jasno i zgodnie z ustaleniami. Nawiasem mó wią c, dzieciaki był y tam z animacją w peł ni))))) my też byliś my mł odymi ludź mi, wię c wypadliś my, wię c . . )))
аватар 000055
 •  podróżował 17 lat wstecz
Ocena 9.0
Super hotel!! ! Pojechał em z mamą , bratem i dziewczyną , bardzo nam się podobał o. Nie poż ał ujesz!! ! To na pewno! ! ! … Już ▾ Super hotel!! ! Pojechał em z mamą , bratem i dziewczyną , bardzo nam się podobał o. Nie poż ał ujesz!! ! To na pewno! ! !
вид из окна наш номер бассейн номер
аватар hod-life
 •  podróżował 18 lat wstecz
Ocena 2.0
Dom Pomocy Społ ecznej dla Niemcó w Nudno jak jedziesz z dzieć mi w inne miejsce, to ktoś po 60. z Niemiec, konary pracują co godzinę w upale 45, animatorzy zniknę li zupeł nie, humoru nie poprawisz, nikt sprawi ci przyjemnoś ć . Bardzo sł aby hotel.. … Już ▾ Dom Pomocy Społ ecznej dla Niemcó w Nudno jak jedziesz z dzieć mi w inne miejsce, to ktoś po 60. z Niemiec, konary pracują co godzinę w upale 45, animatorzy zniknę li zupeł nie, humoru nie poprawisz, nikt sprawi ci przyjemnoś ć . Bardzo sł aby hotel.
аватар julika-76
 •  podróżował 18 lat wstecz
Ocena 2.0
Hotel nie jest oceniony na 5*. Nikt nie dba o dzieci w cią gu dnia, wieczorem dyskoteka dla dzieci na 20 minut. Pokoje niezł e, choć są problemy z klimatyzacją . Dobra plaż a i wybrzeż e. … Już ▾ Hotel nie jest oceniony na 5*. Nikt nie dba o dzieci w cią gu dnia, wieczorem dyskoteka dla dzieci na 20 minut. Pokoje niezł e, choć są problemy z klimatyzacją . Dobra plaż a i wybrzeż e.


Nie ma jeszcze pytań
Zadać pytanie o hotelu
ekspertom i uzyskaj odpowiedzi
w ciągu najbliższych kilku godzin.
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Kanion Göynük
Ocena 9.6
Turcja, Kemer
Natura, Wypoczynek
Kolejka linowa Olympos
Ocena 9.8
Turcja, Kemer
Natura, transport
Miasto i zatoka Phaselis
Ocena 8.9
Turcja, Kemer
Architektura, Fabula, Ulica, miejsce, punkty widokowe

Отель расположен на берегу моря в районе Чамьюва, в 10 км от Кемера, в 65 км от аэропорта, в 54 км от Анталии.

W hotelu

 • бар у бассейна

 • бассейн

 • конференц - зал

 • парикмахерская

 • парковка

 • ресторан

 • телевизионный холл

  А также

 • бильярд

 • водные виды спорта

 • игровая площадка

 • настольный теннис

 • Opis pokoi

  В отеле: всего 228 номеров, 219 стандартных номеров, 7 сьюитов, 2 семейных номера

  W pokojach

 • ванная комната

 • кондиционер

 • мини бар

 • телевизор

 • телефон

 • FAQ