Recenzje i historie o hotelach Izrael

Hajfa  • 
Jerozolima  • 
№3. Jardenit
Tyberiada  • 
Jerozolima  • 
Jerozolima  • 
Muzea  •  Architektura  •  Wycieczki  •  Inny...
Historie turystyczne o Izrael dodaj historię
Wycieczka do Izraela z Sharm el-Sheikh
Moja ż ona i ja od dawna marzyliś my o pojechaniu do Jerozolimy, aby odwiedzić Miejsca Ś wię te. Dojazd bezpoś rednio do Izraela, a nie przez Egipt, jest drogi, choć moim zdaniem to najlepsza opcja na poznanie Izraela, jego specyficznego rytmu ż ycia, lokalny...
 •  4 roku wstecz
Spacer po Tel Awiwie
Nazwa miasta Tel Awiw jest tł umaczona jako „wzgó rze wiosny”. Ale miejscowi mó wią , ż e to „miasto non-stop” i ta definicja jest w peł ni prawdziwa: ż ycie tutaj nie koń czy się w dzień ani w nocy.
 •  4 roku wstecz
Niebo nad Izraelem
Zdję cie jednego zachodu sł oń ca w Izraelu.
 •  4 roku wstecz
Izrael druga podróż
Gdy tylko pojawił a się moż liwoś ć wyjazdu na wycieczkę , bez wahania ponownie wybrał em Izrael! Bardzo zatopiony w duszy pierwszej podró ż y.
 •  5 lat wstecz
Jak utknęliśmy na granicy Egiptu i Izraela?
To był o dawno temu, jeszcze przed covidem. Byliś my w Izraelu dwa razy. Odpoczywają c w Egipcie wykupił em wycieczkę do Izraela. Dwukrotnie brali od przewodnika, drugi raz od znajomych w agencji turystycznej.
 •  2 roku wstecz
Ciernista ścieżka do Ziemi Obiecanej
Izrael, Izrael, Ziemia Obiecana! A co, u diabł a, mnie tam zabrał ? Spacer po porcie Jaffa Nie diabeł , ale mó j przyjaciel kupił mi bilety, na przykł ad, przylatuj, zobacz, jak to jest tutaj w Izraelu!
 •  5 lat wstecz
Izrael Marzenia się spełniają!
Od dawna marzył am o odwiedzeniu tego wspaniał ego kraju! A teraz marzenia się speł niają )) został a wykupiona wycieczka po wszystkich zabytkach i miastach.
 •  5 lat wstecz
Jerozolima to najbardziej nieszczęśliwa stolica, jaką odwiedziłem
Wakacje w Egipcie był y cudowne, jeś li nie uwzglę dnić naszej ostatniej wycieczki do Jerozolimy. Zatrzymaliś my się w hotelu TUI Club Magic Life, a nasz przewodnik hotelowy Noi Abu Lele zasugerował kilka wycieczek, któ rymi byliś my zachwyceni, ale nie o...
 •  6 lat wstecz
Wrażenia izraelskie
18 kwietnia 2018 r. wybraliś my się na wycieczkę do Izraela z Egiptu. Mieszkaliś my w Tabie. Autobus odebrał nas w nocy, po 20 minutach byliś my już na granicy.
 •  5 lat wstecz
MIEJSCA BIBLIJNE JEROZOLIMY (we własnym zakresie)
Przygody Izraela Po powrocie w mojej gł owie pojawił się wir wszelkiego rodzaju wraż eń : od zatrzymania na lotnisku po loch Chrystusa, gró b Dziewicy i cud, któ ry widział em w koś ciele ś w.
 •  6 lat wstecz
Pokaż więcej »