Ten hotel i usługa nie są warte swojej ceny?

Pisemny: 17 listopad 2014
Czas podróży: 2 — 13 sierpień 2014
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje
Ocena hotelu:
6.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Hotel został wybrany bliż ej morza, przeczytaliś my opinie i wybraliś my ten hotel. Był o kilka darmowych hoteli. Wybraliś my z tego, co mieliś my. W ogó le go wybrali na pró ż no, przyjechaliś my o 12 w nocy. Osiedlili się od razu - gdy tylko pokazali rę ką , gdzie iś ć , w ich rę ce wł oż ono jaką ś kanapkę . Sami nosiliś my nasze bogactwo. Hotele są bardzo brudne, chociaż wydają się być czyszczone. Przecię tne jedzenie. Kupiliś my bilet all-inclusive, ale cią gle brakował o im wszystkiego (soki, hot dogi, piwo i wszystko inne, co all inclusive). W pokojach jest wiele mankamentó w, wanna z toaletą jest tak zaprojektowana, ż e ​ ​ jeś li rano pó jdziesz pod prysznic, to cał y dzień bę dziesz chodził do toalety na wodzie. Potem okazał o się , ż e konder kapie tuż u wezgł owia ł ó ż ka, jakoś nie zauważ yli tego od razu. Balkon jest bardzo mał y, z gó ry wystawał jakiś inny ró g i kilka razy na niego wpadł em. Bardzo nieprzyjemne. Nie jestem wybredną osobą , ale za takie wakacje nie warto pł acić.100 ton dwa razy.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał