Cudowne wakacje!

Pisemny: 24 czerwiec 2019
Czas podróży: 16 — 20 czerwiec 2019
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje; W przypadku podróży służbowych; Dla rodzin z dziećmi; Na wypoczynek z przyjaciółmi, dla młodzieży
Ocena hotelu:
10.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 10.0
Usługa: 10.0
Czystość: 10.0
Odżywianie: 10.0
Infrastruktura: 10.0
Ś wietny hotel i wspaniał e wakacje! Zgadzam się z poprzednią recenzją Eleny (Toloshnaya) i nie powtó rzę tego, co jest napisane poniż ej. Jednak rę cznik plaż owy jest wydawany na karcie i zwracasz go w zamian za kartę . Utrata karty - 15 lew. Hotel wprawdzie bez luksusu, ale dobra i dobrze skoordynowana praca cał ego personelu nie jest czymś , co czę sto spotyka się , za co Laguna Park jest duż ym plusem.
Jedzenie, jak powiedzieli inni, jest doskonał e! Wszystko jest pyszne, osobno zauważ ę apetyczną prezentację : kucharze gotują dla goś ci hotelu na widoku, jest to rodzaj mał ego show. Podczas czterech nocy, któ re spę dziliś my w hotelu, opró cz wszystkiego, co pyszne, był y mule, oś miornice, kalmary, sushi (wieczor azjatycki), sał atka z awokado, steki z ł ososia i bardzo smaczne sery (w tym dor blue). Bez sł ó w, ś wietny poziom, po prostu ś wietny! Lody już napisano, co jest pyszne? ))) Bardzo! Gatunki 5-6.
I ś wietny park wodny. Wnuczka ma 7 lat, pł ywał a wszę dzie, we wszystkich basenach, z wyją tkiem oś miornicy dla najmniejszych. Osoby poniż ej 1 m 30 cm nie mają wstę pu na zjeż dż alnie dla dorosł ych bez eskorty. Wię c zeszliś my razem po zjeż dż alniach, był o bardzo dobrze.

Umieszczono nas w bloku B na 6 pię trze z widokiem na park wodny, oczywiś cie też nam się bardzo podobał o, bo naszym celem nie był o odpoczywanie w ciszy: mieszkaliś my w ciszy ś w. Wł asa przed Parkiem Laguna, a to był o wystarczy nam. Izolacja akustyczna w pokoju nie jest zł a, a zasł ony grube, sen w cią gu dnia mocny i spokojny, w aquaparku jest gł oś no i chł odno, rano godzina morza, jedzenie po prostu magiczne, a co jeszcze pierwszoklasista potrzebuje dobrego wypoczynku nad morzem?
Hotel jest idealny na niespokojne rodzinne wakacje : ) Có ż , mił oś nicy relaksują cego wypoczynku docenili to, są dzą c po opiniach poniż ej.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał