Bansko

24 Marta 2017 Czas podróży: z 18 Luty 2017 na 28 Luty 2017
Reputacja: +115.5
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Po 7 latach postanowiliś my spró bować ponownie przyjechać do Bansko! Byliś my mile zaskoczeni, ż e miasto stał o się znacznie wię ksze!! ! Powstał o wiele nowych hoteli, pojawił y się nowe drogi, jest duż o sklepó w, kawiarni i fast foodó w! Ale był y też wady! Pierwszy minus to kolejka do wycią gu! Stań przez 1 godzinę , to „normalne”! Zamiast windy był a usł uga „do wniesienia”! 5 euro za osobę i jesteś na szczycie, ale po jednokrotnym spró bowaniu nie ma już ochoty na taką wspinaczkę ! Ze wzglę du na wzmoż ony napł yw turystó w (jest ich znacznie wię cej, zresztą z cał ej Europy !! ! ), na wszystkich wycią gach są kolejki, a na poś rednich stokach to samo! Aby jeź dzić , musisz wstać wcześ nie rano, ustawić się w kolejce, aby być na gó rze, wś ró d pierwszych, podczas gdy trasy są przygotowane! Do godziny 11.00 tory zamieniają się w odcinki „do wyjś cia”! Prawie wszyscy goś cie to rozumieją , wię c rano są kolejki : ( W efekcie: oś rodek nie wytrzymuje już napł ywu, jaki teraz ma, ze wzglę du na mniej lub bardziej przystę pną cenę w stosunku do innych europejskich oś rodkó w! Dlatego też , trzeba dziś zrozumieć , ż e najważ niejsze! ! !

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Козел
Бандеришка
Podobne historie
Uwagi (0) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara